Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark

Gratis adgang til al EU-lovgivning!

Søg og find her direktiver, forordninger, forslag, domme osv.

Databaser:

Portalen til EU-lovgivningen - Eur-Lex

Gratis adgang til al EU-lovgivning!

EUR-Lex er oprettet, for at enhver interesseret skal kunne holde sig orienteret om gældende lovgivning i EU og om ny lovgivning, når denne indføres.

EUR-Lex findes på alle officielle EU-sprog, og brug af databasen er gratis.

Søg og find her direktiver, forordninger, forslag, domme osv.

Kommissionens overvågning af ny lovgivning på vej igennem institutionerne

Aktuel overvågning af beslutningsprocessen i EU-institutionerne.

Indeholder alle forslag (til f.eks. retsakter, budgetter og indgåelse af internationale aftaler), og alle meddelelser fra Kommissionen.

OEIL

Parlamentets overvågning af ny lovgivning på vej igennem institutionerne

Domme

Afgørelser fra Domstolen og Retten i Første Instans

Domme offentliggøres sædvanligvis på de officielle sprog på Domstolens hjemmeside først på eftermiddagen efter domsafsigelsen.

Generaladvokaternes forslag til afgørelser, som offentliggøres på processproget(på fransk) og på generaladvokatens eget sprog, er tilgængelige på Internettet, umiddelbart efter at de er fremsat.

Nyere retspraksis fra Domstolen og Retten i Første Instans

Oversigt over Domstolens og Rettens hjemmeside

Afgørelser fra Domstolen og Retten i Første Instans

Resuméer af EU-lovgivningen

Korte sammendrag af EU-lovgivningen