Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel25. september 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Bedre ansættelseskontrakter i EU

Kommissionen har på ny indledt drøftelser med fagforeninger og arbejdsgiverforeninger på EU-plan om modernisering af reglerne for ansættelseskontrakter for at gøre disse kontrakter mere retfærdige og mere forudsigelige for alle typer arbejdstagere.

svejser-web.jpg

Med dette initiativ fortsætter Kommissionen gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, der sigter på at skabe konvergens mellem medlemsstaterne mod bedre arbejds- og levevilkår.

Arbejdsmarkedets parter vil indtil den 3. november 2017 kunne dele deres synspunkter om den forventede ajourføring af EU-lovgivningen om ansættelseskontrakter. Kommissionen agter at fremlægge et lovgivningsmæssigt forslag inden årets udgang.

Baggrund

Den 26. april 2017 fremlagde Kommissionen den europæiske søjle for sociale rettighederi to retlige former med identisk indhold: en henstilling fra Kommissionen med virkning fra nævnte dato og et forslag til en fælles proklamation fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Det endelige udkast til den europæiske søjle for sociale rettigheder består af 20 principper og rettigheder med henblik på at skabe bedre og mere ensartede arbejds- og levevilkår i EU. Da virkeliggørelsen af søjlen er en prioritet for Kommissionen, fremlagde den samtidig et konkret lovgivningsmæssigt forslag til forbedring af balancen mellem arbejds- og privatliv for erhvervsaktive forældre og omsorgspersoner. Den indledte desuden den første af to høringer af arbejdsmarkedets parter – en om modernisering af reglerne for ansættelseskontrakter og en om adgang til social beskyttelse for alle. Fra 26. april til 23. juni 2017 havde arbejdsmarkedspartnerne lejlighed til at give udtryk for deres synspunkter om begge emner. Nu er anden fase af høringen om moderniseringen af reglerne for ansættelseskontrakter indledt, og høringen om adgang til social beskyttelse følger snart. Grundlaget for denne anden fase af høringen er resultaterne af drøftelserne i første fase.

Det sociale topmøde om retfærdig beskæftigelse og vækst finder sted i Göteborg, Sverige, den 17. november 2017.

Detaljer

Publikationsdato
25. september 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark