Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan30. november 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 30. november 2022 handler bl.a. om cirkulær økonomi, sundhed og Ungarn

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 30/11/2022

 

Dagsorden

DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT / KLIMAPOLITIK / MILJØ, HAV OG FISKERI

Pakken om cirkulær økonomi II - Læs mere...

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indførelse af en EU-certificeringsramme for kulstoffjernelse
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU-politiske rammer for biobaseret, biologisk nedbrydeligt og komposterbart plast
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om  emballage og emballageaffald, om ændring af forordning (EU) 2019/1020 og direktiv (EU) 2019/904 og om ophævelse af direktiv 94/62/EF        

ET STÆRKERE EUROPA I VERDEN / FREMME AF VORES EUROPÆISKE LEVEVIS / SUNDHED / INTERNATIONALE PARTNERSKABER

Sundhedspakken

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU's global sundhedsstrategi - Bedre sundhed for alle i en verden i forandring - Læs mere...    
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Rapport om beredskabsstatus på sundhedsområdet - Læs mere...    

SAMORDNING AF POLITIKKER/ EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE  / BUDGET OG ADMINISTRATION / ØKONOMI    

  • Meddelelse fra Kommissionen til Rådet om afhjælpende foranstaltninger meddelt af Ungarn inden for rammerne af forordning (EU, Euratom) 2020/2092 om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget - Læs mere...
  • Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af vurderingen af Ungarns genopretnings- og resiliensplan - Læs mere...

Eventuelt        

  • Seneste udvikling i eksterne forbindelser        
  • Kommissionens svar på Europa-Parlamentets beslutning på grundlag af artikel 225 i TEUF
  • Opfølgning på konferencen om Europas fremtid

 

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
30. november 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark