Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse9. september 2022Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

EU i uge 37 - det sker...

Den 14. september 2022 holder Kommissionens formand, Ursula von der Leyen talen om Unionens tilstand

September 2022

 

 

 • 12/9: Ursula von der Leyen i Strasbourg:
  Mødes med Roberta Metsola, for Europa-Parlamentet; mødes med Manfred Weber, Iraxte García-Pérez og Stéphane Séjourné, formænd for henholdsvis Det Europæiske Folkepartis Gruppe, Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater og Gruppen Renew Europe i Europa-Parlamentet

 

 • 12/9: Ledende næstformand Valdis Dombrovskis og kommissær Paolo Gentiloni om dialogen om genopretning og resiliens
  Europa-Parlamentets BUDG-ECON-udvalg

 

 • 12/9: Ministertopmødet i energisamarbejdet i Nordsøen (NSEC) / Dublin
  Målet er at intensivere samarbejdet og nå de ambitiøse 2030- og 2050-mål for offshoreenergi i NSEC-regionen - Læs mere...

 

 • 12/9: Kommissær Helena Dalli om EU's plejestrategi
  Europa-Parlamentets FEMM-udvalg

 

 • 12/9: Den Europæiske Revisionsret offentliggør sin særberetning om indkøb af covid-19 vacciner i EU
  Revisionsretten har undersøgt, om Kommissionen og medlemsstaterne frem til udgangen af 2021 købte covid-19-vacciner på effektiv vis - rapporten offentliggøres klokken 17.00 - Læs mere...

 

 • 12-15/9: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg
  Ud over at Ursula von der Leyen onsdag holder sin tale om Den Europæiske Unions tilstand bliver emnerne bl.a. energipriser i Europa, "Fit for 55"-pakken, mindsteløn, Ukraine, klimaændringer og skovrydning- Læs mere...

 

 • 12/9-10/10: Det Europæiske Kemikalieagentur: forslag til grundforordning - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 13/9: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes bl.a. at blive et forbud mod produkter fremstillet ved tvangsarbejde, nødinstrument for det indre marked, retsakt om europæisk cyberrobusthed samt en retsakt om europæisk mediefrihed - Læs mere...

 

 • 14/9: Ursula von der Leyen holder sin 2022-tale om Unionens tilstand i Europa-Parlamentet kl. 9:00 - Hele Kommissærkollegiet vil være tilstede i Strasbourg
  Om eftermiddagen inviterer #EUiDK til et arrangement i Altingets gård. Her vil et panel bestående af eksperter, politikere og fagfolk granske talens budskaber til Europa med analyser og debatter - Læs mere...

 

 • 14/9: Dom sag T-604/18 Google og Alphabet mod Kommissionen - Læs mere...

 

 • 14-16/9: Uformelt møde mellem landbrugs- og fiskeriministrene / Prag - Læs mere...

 

 • 14/9-7/12: Rejser: bedre beskyttelse af passagerer og deres rettigheder - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 15/9: Nye EU-regler skal tillade brugen af genbrugsplast i fødevareemballage - Læs mere...

 

 • 15/9: Kommissær Johannes Hahn om gennemførelse af forordningen om konditionalitet vedrørende retsstatsprincippet
  Europa-Parlamentets BUDG-CONT-udvalg

 

 • 15/9: Kommissær Elisa Ferreira om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og forordning (EU) 2021/1060 for så vidt angår yderligere fleksibilitet for at imødegå Den Russiske Føderations militære aggression - FAST (Flexible Assistance for Territories)
  Europa-Parlamentets REGI-udvalg

 

-

 • 6-7/10: Det Europæiske Råd i Prag

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
9. september 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark