Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan13. september 2022Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 13. september 2022 energi,  produkter fremstillet ved tvangsarbejde, nødinstrumentpakken for det indre marked, cybersikkerhed og europæisk mediefrihed

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 13/09/2022

 

Ddagsorden:

 

ET EUROPA KLAR TIL DEN DIGITALE TIDSALDER/EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE/DET INDRE MARKED 

Forbud mod produkter fremstillet ved tvangsarbejde - Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbud mod produkter fremstillet ved tvangsarbejde på EU-markedet        

ET EUROPA KLAR TIL DEN DIGITALE TIDSALDER/DET INDRE MARKED

Nødinstrumentpakken for det indre marked - Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et nødinstrument for det indre marked og om ophævelse af forordning (EF) 2679/98     
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 og (EU) 305/2011 for så vidt angår nødprocedurer til overensstemmelsesvurdering, vedtagelse af fælles specifikationer og markedsovervågning som følge af nødinstrumentet for det indre marked

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/14/EF, 2006/42/EF, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU and 2014/68/EU 2011 for så vidt angår nødprocedurer til overensstemmelsesvurdering, vedtagelse af fælles specifikationer og markedsovervågning som følge af nødinstrumentet for det indre marked
         

ET EUROPA KLAR TIL DEN DIGITALE TIDSALDER/FREMME AF VORES EUROPÆISKE LEVEVIS/DET INDRE MARKED

Retsakt om cyberrobusthed - Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om horisontale cybersikkerhedskrav til produkter med digitale elementer og om ændring af forordning (EU) 2019/1020        

VÆRDIER OG GENNEMSIGTIGHED/DET INDRE MARKED

Retsakt om europæisk mediefrihed- Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en fælles ramme for mediefrihed i det indre marked (retsakt om europæisk mediefrihed) og om ændring af direktiv 2010/13/EU        
   
 • Kommissionens henstilling om intern sikring af redaktionel uafhængighed og gennemsigtighed med hensyn til ejerskab i mediesektoren       

SAMORDNING AF POLITIKKER/DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT/ENERGI

Nødforanstaltninger på energiområdet - Læs mere...

 • Forslag til Rådets forordning om en nødforanstaltning, som skal imødegå høje energipriser      

Eventuelt        

 • Seneste udvikling i eksterne forbindelser    

 

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
13. september 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark