Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark

Arbejde i EU-institutionerne

OBS: Den Europæiske Unions Publikationskontor søger sprogrevisorer som en del af dets dansksprogede team i Luxembourg - Læs mere...

Praktikophold

Hver EU-institution har sit eget praktikprogram. 

Praktikophold i Europa-Kommissionen (også kendt som Blue Book-praktikophold)

Hvert år er der to perioder på fem måneder hver, hvor man kan være praktikant i Europa-Kommissionen. Den første periode begynder i marts og den anden i oktober.  Du skal lægge planer tidligt, da ansøgningsfristen er henholdsvis den foregående august for martsoptaget af praktikanter og sidst i januar for oktoberoptaget. EU-borgere kan ansøge. Der er også et begrænset antal praktikpladser til ikke-EU-borgere. Du vil som praktikant modtage en månedlig godtgørelse. Ansøgere skal have en bestået universitetsuddannelse af mindst tre års varighed (180 ECTS-point), altså mindst en bachelorgrad. De skal have et meget godt kendskab til to EU-sprog (ikke-EU-borgere skal blot have godt kendskab til ét EU-sprog).

Bemærk, at man kan søge om særlige oversættelsespraktikantophold, hvis man er interesseret i oversættelse. Der er også særlige videnskabelige praktikantophold ved Det Fælles Forskningscenter.

Praktikophold i Europa-Kommissionen (kun på Europa-Kommissionens tre arbejdssprog: engelsk, fransk og tysk)

Praktikophold i EU-institutionerne available translations of the preceding linkEN

Faste stillinger

EU-institutionerne beskæftiger mere end 40.000 mennesker – hovedsagelig i EU, men også rundt omkring i verden.  Som EU-borger har du ret til at søge en stilling i enhver EU-institution.

De “åbne udvælgelsesprøver” (kendt som concours) for de faste stillinger som EU-embedsmand i EU-institutionerne afholdes centralt af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor.

 

Kravene i hver enkelt udvælgelsesprøve varierer, så sørg for at læse vejledningen til den enkelte udvælgelsesprøve meget grundigt, inden du søger.

Du kan oprette en EPSO-konto og dit EU-CV når som helst, så du er klar, når en relevant udvælgelsesprøve offentliggøres.

Bemærk: EU-embedsmænd skal kunne arbejde på mere end ét EU-sprog.

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

Hvorfor en karriere i EU?

Jobmuligheder

Midlertidige stillinger

Der er også midlertidige stillinger i EU’s institutioner, agenturer og organer – hovedsagelig stillinger som kontraktansatte (mange af institutionerne henviser til disse som CAST-kontrakter) og stillinger som midlertidigt ansat (åremålskontrakter med de samme betingelser som fastansattes kontrakter – nær udløbet efter en forud fastsat årrække). 

Nogle CAST-udvælgelsesprøver er permanent åbne. Det vil sige, at du kan søge når som helst, og når institutionerne har brug for ansøgere, vil man se på listen og indlede rekrutteringsprocessen.

Tjek listen over jobmuligheder ved de enkelte EU-agenturer og –organer, hvis du ønsker en stilling i et EU-agentur eller –organ.

Jobmuligheder

Oversætterudvælgelsesprøve for kontraktansatte (permanent åben)

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til noget af dette, så send en e-mail til eu-dk@ec.europa.eu og skriv ”EU-karriere” i emnefeltet.

Læs mere om en karriere i Europa og danskere i EU’s institutioner på UM's hjemmeside - Klik her...