Skip to main content
Repræsentation i Danmark logo
Repræsentation i Danmark

Introduktion til Den Europæiske Union

DK-EU

Den Europæiske Union (EU) har ført til mere end et halvt århundrede med fred, stabilitet og velfærd. Den har været med til at løfte levestandarderne for de europæiske borgere og den har lanceret en fælles europæisk valuta: euroen.  Det, der begyndte som en økonomisk union, har udviklet sig til at omfatte mange forskellige politiske områder, fra klima og miljø til eksterne relationer og sikkerhed.

EU er et unikt økonomisk og politisk partnerskab mellem 27 europæiske lande. Det blev først skabt i 1958 af Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Luxembourg og Nederlandene, som Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF). Siden da har yderligere 22 lande sluttet sig til Den Europæiske Union, som fællesskabet har været kendt som siden 1993. Det Forenede Kongerige forlod EU ved udgangen af 2020.

EU er baseret på retsstatsprincippet – alt, hvad den foretager sig, er baseret på traktater, som medlemslandene frivilligt og demokratisk er blevet enige om.

EU’s mål og værdier

De nuværende EU-lande og lande, der ønsker at blive det

Fakta og tal om EU

Læs mere om retsstatsprincippet

EU-institutioner

EU har en særlig institutionel struktur. De brede prioriteter fastlægges af medlemsstaternes regeringer under de regelmæssige topmøder, og beslutningsprocessen involverer en vifte af institutioner, hvor de fem vigtigste er:

Mere om EU-institutioner, organer og agenturer

EU’s beslutningsproces

Nobels fredspris

Den Europæiske Union modtog i 2012 Nobels fredspris for den stabiliserende rolle, som EU har spillet i ændringen af Europa fra et kontinent i krig til et fredeligt kontinent, og for den rolle, som EU har spillet i fremme af forsoning, demokrati og menneskerettigheder i Europa.

Relaterede links

Hvordan EU støtter Danmark

Læs de seneste EU-nyheder

EU’s nøgleprioriteter frem til 2024