Skip to main content
Repræsentation i Danmark logo
Repræsentation i Danmark

Studier, læringsmuligheder, praktik

Europa-Kommissionen har udviklet en lang række forskellige ressourcer og værktøjer, som studerende kan bruge til at lære mere om Den Europæiske Union. Lærere og studerende fra Danmark kan også studere eller undervise i udlandet gennem særlige EU-finansierede programmer.

Erasmus+

Studerende

Erasmus+ er EU's program til støtte af undervisning, ungdom og idræt i Europa.

Erasmus+ hjælper mennesker i alle aldre og af alle baggrunde med at udvikle og dele viden og erfaringer i institutioner og organisationer i forskellige lande. Færdigheder og interkulturel forståelse øges gennem programmet, og deltagere kan blive mere engagerede borgere.

I Erasmus+-programmet for 2021-2027 er der kraftigt fokus på social inklusion, de grønne og digitale omstillinger og på fremme af unges deltagelse i det demokratiske liv. Programmet har et forventet budget på 26,2 milliard EUR. Det er tæt på det dobbelte af finansieringen af det foregående program for 2014-2020.

I Danmark forvaltes Erasmus+-programmet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Erasmus+-programmet

Uddannelses- og Forskningsministeriets side om Erasmus+

Det europæiske solidaritetskorps

Hænder

Det europæiske solidaritetskorps finansierer og giver støtte til unge mellem 18 og 30, som ønsker at deltage i projekter til fordel for lokalsamfund enten i deres hjemland eller i udlandet.

Den økonomiske støtte fra det europæiske solidaritetskorps ydes i form af tilskud til organisationer gennem indkaldelse af forslag. 

Unge, som gerne vil deltage i sådanne aktiviteter, skal registrere sig gennem det europæiske solidaritetskorps’ portal. Portalen er et sted, hvor unge frivillige og organisationer, som har modtaget tilskud til aktiviteter, kan mødes.  

Det europæiske solidaritetskorps

Portalen for det europæiske solidaritetskorps

Praktik i Europa-Kommissionen

Unge-Praktik

Hvert år er der to perioder på fem måneder hver, hvor man kan være praktikant i Europa-Kommissionen. Den første periode begynder i marts og den anden i oktober.  Du skal lægge planer tidligt, da ansøgningsfristen er henholdsvis den foregående august for martsoptaget af praktikanter og sidst i januar for oktoberoptaget. EU-borgere kan ansøge. Der er også et begrænset antal praktikpladser til ikke-EU-borgere. Du vil som praktikant modtage en månedlig godtgørelse. Ansøgere skal have en bestået universitetsuddannelse af mindst tre års varighed (180 ECTS-point), altså mindst en bachelorgrad. De skal have et meget godt kendskab til to EU-sprog (ikke-EU-borgere skal blot have godt kendskab til ét EU-sprog).

Bemærk, at man kan søge om særlige oversættelsespraktikantophold, hvis man er interesseret i oversættelse. Der er også særlige videnskabelige praktikantophold ved Det Fælles Forskningscenter.

Praktikophold i Europa-Kommissionen (kun på Europa-Kommissionens tre arbejdssprog: engelsk, fransk og tysk)

Elev- og lærerhjørnet

Børn

Her kan du finde spil, konkurrencer og aktivitetsbøger, hvis du er skoleelev eller elev på en ungdomsuddannelse, så du kan lære om EU på en sjov måde, i klasseværelset eller derhjemme. Du kan også lære mere om at studere eller være frivillig i udlandet.

Hvis du er lærer og gerne vil hjælpe dine elever med at lære om EU, og hvordan det fungerer, findes der her undervisningsmaterialer til alle aldersgrupper. Ud over at give dig inspiration til timerne er dette site stedet, hvor du kan finde muligheder for at netværke med andre lærere og skoler i hele EU.

Elev- og lærerhjørnet