Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark

Giv din mening til kende

Der er flere måder, hvorpå du kan bidrage til EU’s beslutningstagningsproces. Se nogle af de vigtigste herunder:

 

Konference om Europas fremtid
Konferencen om Europas fremtid gør det muligt for alle europæere at give deres besyv med, om hvad Unionen gør, og hvordan det fungerer for dem.

Høringer
Giv udtryk for dine holdninger om omfanget, prioriteterne og merværdien af EU-tiltag vedrørende nye initiativer eller evalueringer af eksisterende politikker og lovgivning.

Det europæiske borgerinitiativ
Det europæiske borgerinitiativ giver dig en unik mulighed for at være med til at udforme EU ved at bede Europa-Kommissionen om at foreslå ny lovgivning.

Platformen Fit for Future
Stil forslag til forenklinger og moderniseringer af eksisterende lovgivning og mindskelse af den reguleringsmæssige byrde.

Stem til valgene til Europa-Parlamentet
Der er valg til Europa-Parlamentet hvert femte år, og de næste valg finder sted i 2024. Danmark har 14 medlemmer i Europa-Parlamentet.

Arrangementer
Læs mere om arrangementer arrangeret af Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark