Skip to main content
Representation in Denmark logo

Filtrer efter

Nyheder (1422)

 RSS

Viser resultaterne 1 til 10

Tidsplan |

Emnerne bliver bl.a. bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner, et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner, luftfartens bidrag, vedvarende og kulstoffattige brændstoffer i søtransport, styrkelse af præstationsnormer for nye personbiler og EU's nye skovstrategi

Nyhedsartikel |

’Fit for 55’ lovpakken, der vil være en væsentlig forudsætning for, at EU når målet om 55% reduktion i CO2-udledninger i 2030 og CO2-neutralitet i 205

Nyhedsartikel |

Kommissionen godkender dansk ordning på 1,5 mia. kr. til kompensation af virksomheder for skader lidt på grund af coronavirusudbruddet

Nyhedsartikel |

#EUiDK har fået ny hjemmeside...

Nyhedsartikel |

En langsigtet vision for EU's landdistrikter – Mod stærkere, bedre forbundne, mere modstandsdygtige og rigere landdistrikter i 2040

Tidsplan |

Emnerne bliver bl.a. forbrugerkreditaftaler, produktsikkerhed, landdistrikter i fremtiden og opdræt i bure...

Meddelelse |

Efter topmødet i uge 25 står den i denne uge på sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, forbrugerkreditaftaler, produktsikkerhed, landdistrikterne i fremtiden, opdræt i bure, NextGenerationEU samt på nyt formandskabsland for EU...

Tidsplan |

Bruxelles - Dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 23. juni 2021 der bl.a. handlede om om en en fælles cyberenhed samt om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen...