Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. august 2019Repræsentationen i Danmark

Badevandsrapport for Danmark og resten af EU...

Flere end 85 % af de badevandsområder, der sidste år blev kontrolleret i Europa, levede op til EU's højeste kvalitetskrav for vands renhed og blev i den seneste rapport om europæisk badevandskvalitet betegnet som "udmærket". De resultater, der er...

bade-kvinde-comstock-web.jpg

Et overvældende flertal, 95,4 %, af de 21 831 badevandsområder, der overvåges af EU's 28 medlemsstater, levede op til de minimumskrav til kvalitet, der fremgår af EU's regler i henhold til rapporten fra Europa-Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur. Derudover var 300 badeområder, der overvåges i Albanien og Schweiz, også inkluderet i rapporten.

Antallet af badeområder, der levede op til den strengeste kvalitetsstandard, "udmærket", steg en anelse fra 85,0 % i 2017 til 85,1 % sidste år. Antallet af badeområder, der levede op til minimumsstandarden, "tilfredsstillende", faldt fra 96 % til 95,4 % fra 2017 til 2018. Det lille fald skyldes primært åbningen af nye badevandsområder, for hvilke der ikke er datasæt for fire badesæsoner til rådighed, hvilket ellers kræves for at kunne blive klassificeret i henhold til direktivet. I 2018 blev 301 (eller 1,3 %) af alle badevandsområderne i EU, Albanien og Schweiz vurderet til at have "ringe" badevandskvalitet. Niveauet er lidt lavere end de 1,4 % i 2017.

Kravene til badevandet fremgår af EU's badevandsdirektiv. Gennemførelsen af direktivets regler har bidraget til at forbedre kvaliteten af Europas badevand væsentligt i løbet af de seneste 40 år. Den effektive overvågning og forvaltning, der er indført i medfør af direktivet, kombineret med investeringer i rensning af byspildevand har ført til en drastisk reduktion af den mængde ubehandlet eller delvis behandlet kommunalt og industrielt spildevand, som udledes. I henhold til reglerne indsamler de lokale myndigheder vandprøver på officielt udpegede badesteder i badesæsonen. Prøverne analyseres for to typer bakterier, som er tegn på forurening fra spildevand eller husdyr.

Andre vigtige resultater

  • I fire lande har 95 % eller flere af badevandsområderne udmærket vandkvalitet: Cypern (99,1 % af alle badevandsområder), Malta (98,9 % af alle områder), Østrig (97,3 % af alle områder) og Grækenland (97 % af alle områder).
  • Alle indberettede badevandsområder i Cypern, Grækenland, Luxembourg, Malta, Rumænien og Slovenien havde en badevandskvalitet, der mindst var tilfredsstillende i 2018.
  • De tre lande med det største antal badevandsområder med ringe vandkvalitet er Italien (89 badevandsområder eller 1,6 %), Frankrig (54 eller 1,6 %) og Spanien (50 eller 2,2 %). Sammenlignet med 2017 faldt antallet af badevandsområder med ringe kvalitet i Frankrig (fra 80 i 2017 til 54 i 2018), mens det steg i Italien (fra 79 til 89) og i Spanien (fra 38 til 50).

Baggrund

Forurening af vand med fækale bakterier udgør fortsat en risiko for menneskers sundhed, især hvis det konstateres i badevandsområder. Man kan blive syg, hvis man bader ved strande eller i søer, hvor vandet indeholder tarmbakterier. De største forureningskilder er spildevand og vand, der kommer fra bedrifter og landbrugsarealer. Forureningen bliver værre under kraftige regnskyl og oversvømmelser, hvor spildevand og forurenet drænvand kan blive skyllet ud i floder og have.

Alle EU-landene samt Albanien og Schweiz overvåger deres badeområder i overensstemmelse med bestemmelserne i EU's badevandsdirektiv. Ved vurdering af kvaliteten af badevandet i henhold til badevandsdirektivet gøres der brug af værdierne fra to mikrobiologiske parametre: Intestinale enterokokker og escherichia coli. Badevandskvaliteten klassificeres som "udmærket", "godt", "tilfredsstillende" eller "ringe" i forhold til det niveau af fækale bakterier, der konstateres. Hvis vandet er klassificeret som "ringe", skal medlemsstaterne træffe visse foranstaltninger som f.eks. at forbyde eller fraråde badning, informere offentligheden og træffe passende afhjælpende foranstaltninger.

Detaljer

Publikationsdato
1. august 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark