Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel22. november 2016Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 22. november 2016, der handler om banker og finans, udvikling, "Start-up and Scale-up" og om "second chance" for virksomheder......

Moede

Dagsorden:

Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper/ Udenrigsanliggender / Sikkerhedspolitik / Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne / Internationalt samarbejde og udvikling

Udvikling

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Næste skridt til en bæredygtig europæisk fremtid - en europæisk indsats for bæredygtighed - KOM(2016)739
 • Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet: Et fornyet partnerskab med landene i Afrika, Caribien og Stillehavet - Læs mere...
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Forslag om en ny europæisk konsensus om udvikling - Vores verden, vores værdighed, vores fremtid - KOM(2016)740

Euroen og den sociale dialog/Finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen/Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne

Bank og finans

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/36/EU for så vidt angår undtagne enheder, finansielle holdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, lønninger, tilsynsforanstaltninger og -beføjelser samt kapitalbevaringsforanstaltninger
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår gearingsgraden, langsigtet likviditetskvote, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer over for centrale modparter, eksponeringer mod institutter for kollektiv investering, store eksponeringer og krav til erklæring og offentliggørelse og ændring af forordning (EU) nr. 648/2012
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår tabsabsorberende evne og rekapitalisering af kreditinstitutioner og investeringsselskaber og om ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/47/EF, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/EF, 2004/25/EF og 2007/36/EF
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU for så vidt angår usikrede gældsinstrumenters hierarkiske placering i tilfælde af insolvens
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 806/2014 for så vidt angår tabsabsorberende evne og rekapitalisering af kreditinstitutioner og investeringsselskaber

Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Økonomien og det digitale samfund/ Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV’er/Forskning, videnskab og innovation

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Initiativet til fordel for unge virksomheder og virksomheder i ekspansionsfasen - Læs mere...

Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper/Euroen og den sociale dialog/ Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Retlige anliggender, forbrugere og ligestilling

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om omstruktureringsordninger, "nye chancer" og foranstaltninger, der kan øge effektiviteten af omstruktureringsordninger, insolvens og afvikling og om ændring af direktiv 2012/30/EU - Læs mere...

Diverse

 • Ændringsforslag til rammeaftalen fra 2010 om relationerne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen
 • Oprettelse af den europæiske grænse- og kystvagt: Status over situationen

Detaljer

Publikationsdato
22. november 2016
Forfatter
Repræsentationen i Danmark