Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. juni 2018Repræsentationen i Danmark

Det indre marked efter 2020...

Det nye program styrker styringen af EU's indre marked. Programmet støtter virksomhedernes – og især SMV'ernes – konkurrenceevne og fremmer menneskers, dyrs og planters sundhed samt dyrevelfærd, og det fastlægger en ramme for finansiering af...

Det indre marked efter 2020...

Det nye program for det indre marked vil støtte:

  • Forbrugerbeskyttelse og -indflydelse: Det nye program vil sikre håndhævelsen af forbrugernes rettigheder, sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed og støtte forbrugerne, hvis de kommer i problemer, f.eks. når de handler på nettet. Det vil også lette forbrugernes adgang til kollektive søgsmål, som foreslået i de nye aftalebetingelser for forbrugere.

  • Virksomheders konkurrenceevne, særligt SMV'ers: Med udgangspunkt i succesen med det eksisterende program for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (Cosme) foreslår Kommissionen at øge den støtte, der ydes til små virksomheder, så de kan vokse og ekspandere på tværs af grænserne.

  • Et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr og planter: EU-borgere vil fortsat have adgang til sikre fødevarer af høj kvalitet i det integrerede, europæiske indre marked. Under det nye program vil der blive anvendt midler til støtte for sikker produktion af fødevarer, forebyggelse og bekæmpelse af dyre- og plantesygdomme samt forbedring af dyrevelfærd i EU. Det vil også lette adgangen til markedet for EU's fødevareproducenter, fremme eksporten til tredjelande og i væsentlig grad støtte fødevareindustrien som en førende sektor i EU's økonomi.

  • Effektiv håndhævelse og standarder i topklasse: Programmet vil styrke samarbejdet mellem EU-landene og Kommissionen med henblik på at sikre, at EU-reglerne gennemføres og håndhæves korrekt. Programmet vil også give støtte til europæiske standardiseringsorganisationers udvikling af moderne og fremtidssikrede standarder.

  • Fair konkurrence i den digitale tidsalder: Programmet vil give Kommissionen mulighed for yderligere at styrke sine IT-værktøjer og den ekspertise, som den bruger for effektivt at kunne håndhæve konkurrencereglerne i den digitale økonomi (dvs. til at reagere på markedsudviklinger som f.eks. anvendelse af big data og algoritmer) samt at styrke samarbejdet mellem Kommissionen og myndigheder og domstole i EU-landene.

  • Europæiske statistikker af høj kvalitet: Programmet vil yde støtte til nationale statistiske kontorer til udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker, som er uundværlige for beslutningsprocesserne på alle politikområder.

De næste skridt

En hurtig vedtagelse af det overordnede, langsigtede EU-budget og dets sektorspecifikke forslag er afgørende for at sikre, at EU-midlerne så hurtigt som muligt begynder at skabe resultater. Forsinkelser i lighed med dem, som man oplevede i begyndelsen af den nuværende budgetperiode 2014-2020, ville nedsætte den finansielle støtte og tekniske bistand til SMV'erne, forsinke tiltag, der skal garantere fødevaresikkerhed eller produktsikkerhed og stoppe udviklingen af nye standarder.

En vedtagelse af det kommende, langsigtede budget i 2019 vil sikre en gnidningsløs overgang mellem det nuværende langsigtede budget for 2014-2020 og det nye samt skabe forudsigelighed og kontinuitet i aktiviteterne til gavn for alle.

Baggrund

Kommissionen foreslår et budget på 4 mia. EUR for programmet for det indre marked. Herudover vil 2 mia. EUR, der tildeles under InvestEU-fonden, navnlig gennem dens vindue for små og mellemstore virksomheder, bidrage betydeligt til programmets målsætninger.

Det indre marked giver europæerne mulighed for frit at rejse, studere, arbejde, bo og forelske sig på tværs af grænser. De kan selv vælge, hvad de vil købe, og hvor de vil købe det, og nyde godt af større valgmuligheder og lavere priser. De europæiske virksomheder – store som små – kan udvide deres kundegrundlag og lettere udveksle produkter og tjenesteydelser i hele EU. Det indre marked er ganske enkelt Europas største aktiv, når det drejer sig om at generere vækst og fremme europæiske virksomheders konkurrenceevne på globaliserede markeder.

Det nye program for det indre marked følger Kommissionens vision for det kommende langsigtede budget foreslået den 2. maj 2018. Det er et moderne, enkelt og fleksibelt program, som samler en bred vifte af aktiviteter, der tidligere blev finansieret separat, i et enkelt sammenhængende program. Det vil mindske overlapning og forbedre samarbejdet. I sidste ende vil det sikre kontinuiteten af et effektivt indre marked i praksis og samtidig give EU's borgere mere valuta for pengene.

Detaljer

Publikationsdato
7. juni 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark