Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel6. juli 2017Repræsentationen i Danmark

EU-Japan topmøde

På topmødet blev der opnået politisk enighed om frihandelsaftalen mellem EU og Japan og den strategiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan.Det bliver den vigtigste bilaterale handelsaftale, som EU nogensinde har indgået, samt den første af sin...

japan-thinkstock-wavebreak_media-web.jpg
juncker-japan-web.jpg

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker deltog i topmødet mellem EU's og Japans ledere sammen med formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, og Shinzō Abe, Japans premierminister, i Bruxelles.

Baggrund

Bilateralt samarbejde

Lederne vil drøfte tiltag til at styrke partnerskabet mellem EU og Japan inden for sikkerhed. Det igangværende samarbejde om terrorbekæmpelse vil blive intensiveret med fokus på kapacitetsopbygning med ikke-EU-lande, bekæmpelse af finansiering af terrorisme og fremmede terrorkrigere. Lederne vil også drøfte samarbejdet inden for energi, videnskab og teknologi, udvikling, importrestriktioner og databeskyttelse.

Globale udfordringer

Lederne vil understrege, at de er fast besluttet på at fremme en åben og fair global økonomi og afholde sig fra alle former for protektionisme. EU's og Japans ledere vil fremhæve, at de er fast besluttet på at gennemføre Parisaftalen om klimaændringer i sin helhed. De vil også igen bekræfte, at de er fast besluttet på at styrke samarbejdet om migrationsspørgsmål.

Regional- og udenrigspolitiske spørgsmål

Lederne vil drøfte den seneste udvikling i EU's og Japans nabolande, bl.a. situationen på den koreanske halvø. Lederne vil også drøfte situationen i Ukraine, Syrien og i Det Øst- og Sydkinesiske Hav.

Detaljer

Publikationsdato
6. juli 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark