Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27. januar 2021Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Grønbog om aldring

Kommissionen har fremlagt en grønbog for at lancere en bred politisk debat om udfordringerne og mulighederne i forbindelse med et aldrende samfund i Europa.

Grønbog om aldring

Den beskriver konsekvenserne af denne udtalte demografiske tendens i vores økonomi og samfund og beder om offentlighedens synspunkter på, hvordan der skal reageres herpå, i en offentlig høring, der varer 12 uger.

Grønbogen danner grundlag for debatten om aldring ved at beskrive, hvor hurtigt de demografiske forandringer i vores samfund foregår, hvor omfattende de er, hvilken indvirkning dette har for vores politikker og hvilke spørgsmål vi som reaktion herpå må stille os selv. Det omfatter alt lige fra fremme af sund livsstil og livslang læring til styrkelse af sundheds- og plejesystemerne for at tage hånd om en ældre befolkning. I grønbogen understreges behovet for at få flere mennesker på arbejdsmarkedet og mulighederne for jobskabelse, samtidig med at der ses på aldringens indvirkning på vores karrierer, trivsel, pensioner, sociale beskyttelse og produktivitet.

I grønbogen anvendes en livscyklustilgang, der afspejler aldringens universelle indvirkning på alle generationer og livsfaser. I den forbindelse fremhæves det, hvor vigtigt det er at finde den rette balance mellem bæredygtige løsninger for vores velfærdssystemer og styrke solidariteten mellem generationerne.

I de kommende årtier vil antallet af ældre i EU stige. I dag er 20 % af befolkningen over 65, og i 2070 forventes denne andel at være 30 %. Samtidig forventes andelen af personer over 80 at blive mere end fordoblet og nå op på 13 % i 2070. Antallet af personer, der potentielt får brug for langtidspleje, forventes også at stige fra 19,5 millioner i 2016 til 23,6 millioner i 2030 og 30,5 millioner i 2050 (EU-27).

De næste skridt

Den offentlige høring, der i dag iværksættes, er åben for interesserede borgere og organisationer fra alle medlemsstater, herunder på regionalt og lokalt plan. Resultaterne af høringen vil bidrage til at indkredse, hvilken støtte borgerne, regionerne og lokalsamfundene har brug for. På grundlag af resultaterne vil Kommissionen overveje mulige politiske løsninger med henblik på at styrke indsatsen i forbindelse med aldring i medlemsstaterne og regionerne.

Baggrund

Kommissionen har sat demografi højt på EU's politiske dagsorden. Det fremgår af Kommissionens rapport fra juni 2020 om konsekvenserne af de demografiske forandringer, at den forventede levetid ved fødslen i de sidste 50 år er steget med ca. 10 år for både mænd og kvinder. Grønbogen om aldring er det første resultat af denne rapport og tjener til at indlede en debat om de centrale spørgsmål i forbindelse med aldring i Europa. Den vil blive efterfulgt af den langsigtede vision for landdistrikterne, som også vil behandle spørgsmålet om affolkning.

Detaljer

Publikationsdato
27. januar 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark