Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Supplerende information28. august 2017Repræsentationen i Danmark

Mandag den 28. august

EU i weekendens og mandagens aviser

Den 28. august 2017

Weekendens og mandagens EU-tophistorier

Institutionelle anliggender: Brexitforhandlinger og Samuelsen på charmetur
Flere aviser har hen over weekenden kigget nærmere på Brexit, og på Altinget mandag, kan man blandt andet læse at den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), er taget på charmetur til Cypern, Slovenien og Ungarn, som forberedelse til den dag, hvor briterne ikke længere er en del af Unionen. Det er et tidspunkt som nærmer sig, og briterne forbereder sig, som det fremgår af Information lørdag. Her kan man læse, at regeringen tilsyneladende har haft travlt hen over sommerferien, og har det såkaldte positionspapirer klar. Det er beskrivelser af, hvordan briterne ser aftaler formet efter skilsmissen omkring blandt andet grænse politik og told. Men hvor deres oplæg er meget præcise med hensyn til egne ønsker, så er de knap så informative, når det handler om hvad EU får ud af det, skriver Information. Briternes ønske om at tage kontrollen efter Brexit bliver også beskrevet i søndagens udgave af Jyllands-Posten, og avisen bringer endda en lille notits, hvor den kendte britiske skuespiller John Cleese udtrykker tilfredshed med Brexit, da han ikke vil ”styres af en flok europæiske bureaukrater, der altid ser efter sig selv først”. Den hårde kurs, som Theresa May fører, er dog ikke på linje med oppositionspartiet Labours ønsker, som hellere ser at Storbritannien forbliver i det indre marked, fremgår det af en notits i MetroXpress i dag.
Kilder: Altinget, mandag; Information, lørdag, s. 12-13; Jyllands-Posten, søndag, s. 6, 8; MetroXpress, mandag, s. 10

Migration: Flygtningekrise, finanskrise og splittelse. Har EU fået sin dødsdom?
Flygtningeproblematikken har i løbet af weekenden haft fokus af flere aviser, og i Politiken søndag kan man blandt andet læse et interview med den bulgarske samfundsforsker og forfatter Ivan Krastev, hvor det store spørgsmål er, om Europa har fået sin dødsdom. Et spørgsmål der udspringer af de store problemer og forandringer som Unionen står overfor med blandt andet flygtningestrømme og Brexit. Særligt flygtningestrømmen har fokus i Kristeligt Dagblad, som lørdag bringer to artikler med fokus på henholdsvis Tysklands flygtningepolitik i forbindelse forbundskanslerens situation op til kommende valg, og den franske præsidents planer om at lave opsamlingslejre i Afrika, for at begrænse strømmen af flygtninge til Europa. Angela Merkel blev yderst upopulær for sin flygtningepolitik tidligere, men nu synes en måling lavet af Kristeligt Dagblad blandt vælgere, at vise hun er tilgivet. Den franske præsident har inviteret både europæiske regeringsledere fra Tyskland, Italien og Frankrig og afrikanske ledere fra Niger, Tchad og Libyen til Paris, og han har tidligere gjort sig til talsmand for at åbne opsamlingslejre i Afrika og ikke kun som nu i Grækenland og Italien. Men som det fremgår af et par artikler i Politiken lørdag, så er flygtningestrømmen allerede aftagende mod Europa, og paradoksalt nok, så udtrykkes der bekymring for den udvikling i avisen, da de mener at EU har solgt ud af de grundlæggende menneskerettigheder, i kampen for at holde flygtningene ud af EU. Også Danmark mærker en nedgang i antallet af flygtninge, og det har ifølge Politiken lørdag frigivet finanser, som nu kan bruges til humanitære formål.
Kilder: Politiken, lørdag, s. 12, Politiken, søndag, s. 1; 13; Kristeligt Dagblad, lørdag, s. 6

Andre EU-historier: Prioriterede emner

Arbejdsmarkedspolitik: Macron og Polen skændes om udstationerede ansatte
Arbejdskraftens frie bevægelighed har haft fokus lørdag og mandag i de tre store aviser, Børsen, Information og Politiken. I Børsen i dag kan man blandt andet læse, at der er stor uenighed mellem den franske præsident Macron og Polen. Kernen i problemet er hvor lang tid en person kan arbejde i et andet land, til hjemlandets vilkår. "EU's indre marked og arbejdskraftens frie bevægelighed har simpelthen det mål at favorisere lande, der fremmer den mindste grad af social beskyttelse. Disse aspekter i vores to lande føder populisme og eroderer tilliden til det europæiske projekt," lød det fra Macron ved et besøg i Wien i sidste uge. Informations Leder lørdag citerer Macron for at sige ”Det er et forræderi mod den europæiske ånd”. Men som det fremgår af lederen, så er det mere en principsag, da det ifølge EU-Kommissionens tal er under en halv procent af de fuldtidsansatte, som er udstationerede i EU. En notits i Information lørdag følger op med en bemærkning om, at Polen trækker i modsat retning af EU på visse punkter. Ifølge en notits i Børsen i dag, så fremlagde EU-Kommissionen sidste år et udkast til ændrede regler for længerevarende udstationering.
Kilder: Børsen, mandag, s. 14; Information, lørdag, s. 11, 24

Retlige anliggender: EU aviser dansk protest I strid om dagpenge
Danmark har haft en lov, som gav EU-borgere mulighed for at tage dagpenge med ud af landet i tre måneder, men ifølge dagens udgave af Jyllands-Posten, så har EU-Kommissionen nu fastslået at den periode skal forlænges til seks måneder. En beslutning som vækker bekymring hos den danske beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V). ”Vi kan underminere borgernes opbakning til at betale til det danske velfærdssamfund, hvis vi udvider adgangen til velfærdsordninger, som vi har brugt årtier på at opbygge,” siger han.
Kilder: Jyllands-Posten, mandag, s. 1, 6-7; MetroXpress, mandag, s. 4

Interne anliggende: Det tyske valg
Flere af weekendens dagblade skriver om det tyske valg. Politiken skriver søndag, at tyskerne ikke gider forandringer, og derfor vil Angela Merkel løbe med sejren. Berlingske påpeger samme tendens og skriver søndag, at hverken flygtninge, eurokriser eller socialdemokrater kan rokke ved tyskernes tillid til hele nationens ”Mutti”. Søndag skriver Kristeligt Dagblad, at de tyske socialdemokrater er blevet kvalt af Merkels CDU. I Børsen mandag fokuseres der også på det tyske valg, og her udtaler chef i Dansk Industri Anders Ladefoged, siger: ”Martin Schulz er også stærk proeuropæisk, hvilket bl.a. er understreget som mangeårig formand for Europa-Parlamentet, så både Merkel og Schulz har blik for det internationale perspektiv.”
Kilder: Politiken, søndag, s. 14.15; Berlingske, søndag, s. 11-13; Kristeligt Dagblad, mandag, s. 3; Børsen, mandag, s. 14

Andre EU-historier

Sikkerhedspolitik: Russerne kommer - eller også kommer de ikke
I en analyse bragt i Berlingske lørdag, fokuseres der på truslen fra Rusland. Kristian Mouritzen Berlingskes sikkerhedspolitiske medarbejder, siger: ”Skal Vesten være bange? Nej, siger de fleste sikkerhedspolitiske eksperter. Men på vagt. NATO har sendt fire bataljoner til de baltiske lande og til Polen for at vise, at NATO er indstillet på at forsvare disse lande om nødvendigt. Det er selvfølgelig et symbolsk antal. Men i sidste måned gennemførte NATO en stor øvelse i Ungarn, Rumænien og Bulgarien med deltagelse af 25.000 soldater fra 20 NATO-lande. Så der foregår et skyggespil på begge sider af det gamle jerntæppe. I en kommentar bragt i Berlingske lørdag følges der op på emnet. Her skriver Nick Hækkerup udenrigsordfører (S) og fhv. forsvarsminister: ”Russerne kommer til at drille og provokere de kommende år, men Rusland ønsker ikke en direkte militær konfrontation med et NATO-land.” Endeligt tegner Berlingskes leder mandag et billede af trusselsbilledet i Øst og Vest. Berlingske bringer et citat af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som har udtalt: ”Truslen fra øst er reel og tiltagende. Over for Rusland skal vi udvise en stålfast vilje. Derfor tager Danmark et stort ansvar for at sikre NATO-alliancens medlemmer mod truslen fra blandt andet Rusland.”
Kilder: Berlingske, lørdag, s. 21; Berlingske, søndag, s. 36-37; Berlingske, mandag, s. 32

Arbejdsmarkedspolitik: Piloter skal betale for at gå på arbejde
Berlingske skriver mandag, at EU-politikerne er i oprør over en kontrakt fra luftfartsselskabet Ait Baltic. Selskabet tager penge for at lade unge piloter arbejde for sig gennem metoden ”pay-to-fly”, som konkret betyder at piloter betaler for at arbejde hos et flyselskab, så de kan få flyvetimer på deres CV. Medlem af Europa-Parlamentet Jens Rohde (R), siger: ”Hvis man forestiller sig sådan nogle metoder bredt ud på andre dele af arbejdsmarkedet, der kræver træning eller erfaring, kan enhver sige sig selv, at vi får et grotesk arbejdsmarked.” EU-Kommissionen fremlagde tidligere i år en luftfartsstrategi, der særligt fokuserede på fair konkurrence, men mindre på arbejdsforholdene.
Kilde: Berlingske, mandag, s. 6-7

Migration: Politiet har afvist 4.323 ved grænsen
Både Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad og BT skriver mandag, at siden indførelsen af grænsekontrol i Danmark er blevet afvist 4.323 personer ved grænsen. Den nuværende grænsekontrol gælder frem til november, og derefter vil EU-Kommissionen ikke tillade yderligere forlængelser.
Kilder: BT, mandag, s. 11; Jyllands-Posten, mandag, s. 4; Kristeligt Dagblad, mandag, s. 2

Klima: Ingen havbrug i Kattegat foreløbig
Ansøgerne om havbrug i Kattegat har stillet deres ansøgninger i bero, efter forårets ophedede debat om havbrug i Kattegat. Nu afventer man at myndighederne udarbejder præcise regler for, hvordan det skal håndteres. Flere aktører er imod havbrug, og for eksempel har tre byrådsmedlemmer for SF på Djursland og Samsø indbragt sagen for EU, da de mener, at der er tale om brud på EU's regler om hav og kystvande, som blandt andet ikke opererer med begrebet ”miljømæssigt råderum”. Denne klage har Europa-Parlamentets klagekomite nu sendt videre til EU-Kommissionen som en hastesag, det skriver Politiken mandag.
Kilde: Politiken, mandag, s. 5

Institutionelle anliggender: Problemlande udfordrer unionen
I en analyse bragt i Politiken søndag, fokuseres der på hvordan unionen udfordres af problemlande. Søren Riishøj, lektor i Statskundskab ved Syddansk Universitet siger: ”Ungarn og Polen er ikke de eneste 'problemlande'. Kroatien er det seneste EU-medlemsland i øst, men heller ikke her har vi været vidner til en ' europæisering'. Tværtimod har vi oplevet en drejning i klar nationalistisk og illiberal retning. De politiske forhold er på mange måder turbulente i Tjekkiet og Slovakiet, dog klart mindre illiberale end i Polen og Ungarn. De baltiske lande er politisk mærket af den stærke frygt for Rusland - uanset EU- og Nato-medlemskab.”
Kilde: Politiken, søndag, s. 6

Konkurrence: Danmarks Fiskeriforening misbruger sin dominans
Fredag skriver Altinget om Danmarks Fiskeriforening, som mistænktes for misbrug af dominans. Det er Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK), som kritiserer Danmarks Fiskerforening, fordi at fiskere, der fanger fisk til at blive spist af mennesker, i dag kun har én mulighed for at opnå det internationale bæredygtighedsmærke for fisk, MSC-mærket. Det er medlemskab af Danmarks Fiskeriforening PO. På Altinget følges der op på sagen om lørdagen, hvor det oplyses at EU-Kommissionen for anden gang kigger på sagen.
Kilder: Altinget, fredag; Altinget, lørdag

Detaljer

Publikationsdato
28. august 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark