Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Supplerende information16. august 2017Repræsentationen i Danmark

Onsdag den 16. august

EU i dagens aviser

Den 16. august 2017

Dagens EU-tophistorier

Migration: Libyen skal hjælpe Europa med flygtningeproblemet
Flere medier kan fortælle, at Libyen nu skal inddrages i løsningen af flygtningeproblematikken i Middelhavet. Berlingske skriver, at den libyske general Khalifa Haftar vil sikre grænserne og dæmme op for flygtningestrømmen til Europa mod et beskedent beløb på 20 milliarder dollars. ”Skal tilvandringen af afrikanske migranter til Europa standses, skal der styr på Libyens sydlige grænse. Det kan jeg sikre - jeg mangler bare pengene,” siger generalen. Generalen sammenligner migrationen via Libyen med den, der foregår gennem Tyrkiet, som migranter og flygtninge fra Mellemøsten anvender som transitland mod Europa. Ifølge general Haftar har den franske præsident, Emmanuel Macron, spurgt til, hvad Libyens Nationale Hær (LNA), som Khalifa Haftar er øverstkommanderende for, skal bruge for at kunne lukke grænsen for migranter. Berlingske og MetroXpress beretter, at flygtningestrømmen nu er aftaget, hvilket flere mener skyldes, at Læger uden Grænser, Red Barnet og de andre ngo’er har besluttet at indstille redningsindsatsen - i hvert fald midlertidigt. Det skyldes den libyske kystvagt, som i stadig højere grad ligner det værktøj, som EU med succes kan anvende i bestræbelserne på at få lukket ruten fra Libyen. Informations lederskribent, skriver at de stridende parter i Libyen og andre interesserede parter har nemt kunnet drage fordel af de kaotiske tilstande, som hersker i EU på det flygtningepolitiske område. Det brændende politiske ønske i Europa om at forhindre bådflygtningene i at stævne ud har givet en række militser i Libyen mulighed for at genopfinde sig selv som det borgerkrigshærgede lands officielle repræsentanter på havet. Tysklands kansler, Angela Merkel, har lovet FN's flygtningeorganisationer, UNHCR og IOM, en stor pose penge til at oprette flygtningecentre i Libyen. Det er et prisværdigt og et konkret forsøg på at gøre noget ved de umenneskelige forhold, som migranter lever under i det nordafrikanske land.
Kilder: Information, s. 20; Berlingske, s. 8-9; Kristeligt Dagblad, s. 1, 8; Politiken, s. 6; MetroXpress, s. 5

Institutionelle anliggender: Briterne skal betale det de skylder EU
Flere medier skriver om Brexit og briternes ønske om særaftaler. Børsen skriver, at Briterne skal acceptere en exit-regning, før EU-landene overhovedet vil begynde at forhandle om fortsat britisk deltagelse i EU's toldunion efter Brexit i marts, 2019. Det siger en talsmand for EU-Kommissionen i Bruxelles på den daglige nyhedsbriefing. Omvendt tyder intet på, at briterne vil følge EU's krav. Flere iagttagere mener, at den britiske regering med ønsket om deltagelse i toldunionen efter Brexit er på vej til at gøre Storbritannien til et nyt Norge, hvor man kan få lov at betale for deltagelse i det indre marked, men helt uden indflydelse. Norge er medlem af EEA, der oprindelig var ment som kortvarig forberedelse til EU-medlemskab, men har nu varet i 24 år. Jyllands-Posten har talt med den britiske ambassadør i København, Dominic Schroeder, og han siger: ”Vi vil sikre, at handlen mellem Storbritannien og EU, og det vil også sige dansk-britisk handel, er så friktionsløs som mulig - samtidig med at vi er i stand til at etablere en selvstændig handelspolitik.”
Kilder: Børsen, s. 20, 21; Jyllands-Posten, s. 11; Politiken, s. 9; MetroXpress, s. 10

Andre EU-historier – Prioriterede emner

Interne anliggender: Merkel kræver kvotefordeling overholdt
Berlingske kan berette, at den tyske kansler, Angela Merkel, afviser at modvillige EU-lande, der nægter at tage del i en europæisk kvotefordeling af flygtninge, kan slippe med økonomiske sanktioner. Det har været på tale at straffe de modvillige lande med sanktioner eller at fratage landene EU-støtte. Kansleren vil derimod fortsat arbejde for at overbevise lande som Polen og Ungarn om at tage imod flygtninge. Udsigterne til en juridisk tvist med EU om fordelingen af flygtninge har tilsyneladende ikke gjort indtryk på regeringerne i de østeuropæiske lande, der bestrider, at aftalen er juridisk bindende. EU’s migrationskommissær, Dimitris Avramopoulos, fastholder dog, at de østeuropæiske lande må opgive deres modstand.
Kilde: Berlingske, s. 8-9

Retlige anliggender: EU-Kommissionen i retligt dilemma
Information skriver, at EU's danske konkurrencekommissær senest tirsdag i næste uge skal meddele, om hun godkender fusionen mellem de to agrokemiske giganter Monsanto og Bayer, der i givet fald resulterer i verdens største agrokemiske gigant. Fusionen møder modstand blandt landmænd og i meningsmålinger i både EU og USA. En dugfrisk meningsmåling gennemført i seks lande - Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Storbritannien - af opinionsinstituttet YouGov for civilsamfundsorganisationen Avaaz fortæller, at over halvdelen af de adspurgte i alle landene ønsker fusionen bremset. Fusionen, der reelt består i tyske Bayers overtagelse af amerikanske Monsanto for en pris af 66 milliarder dollar, vil skabe en agrokemisk gigant, der kan komme til at kontrollere en fjerdedel af det globale marked for såsæd og pesticider.
Kilder: Information, s. 10-11, 18

Andre EU-historier

Interne anliggender: Macron er kommet i modvind
Berlingske giver ordet til Christian Foldager, cand.mag. i historie og samfundsfag, der i et debatindlæg skriver, at den franske præsident Emmanuel Macron nu er kommet i massiv modvind. Det er gået op for franskmændene, at Macron vil fortsætte de upopulære nedskæringer. Det overrasker mange franskmænd, som ikke stemte på Macrons økonomiske politik, men på hans løfte om en demokratisk fornyelse og et opgør med den korrupte elite af politikere. Det løfte er hurtigt falmet med nepotismeanklager mod præsidenten og flere korruptionsskandaler i hans regering. Fagforeningerne og den yderste venstrefløj har erklæret krig mod reformerne af arbejdsmarkedet til efteråret. Den krig mener mange, at Macron vil vinde.
Kilde: Berlingske, s. 30

Retlige anliggender: Tysklands forfatningsdomstol sår tvivl om obligationsopkøb
Jyllands-Posten og BT skriver, at Tysklands forfatningsdomstol siger, at den har betænkeligheder over for Den Europæiske Centralbanks meget store opkøb af obligationer, der skal understøtte den europæiske økonomi. Flere har klaget til den tyske forfatningsdomstol over ECB's opkøbsprogram på 60 milliarder euro om måneden, som blev påbegyndt i foråret 2015.
Kilder: Jyllands-Posten, s. 11; BT, s. 20

Interne anliggender: Danskerne vil EU
Stine Bosse Formand, Europabevægelsen, skriver i et debatindlæg på Altinget, at danskerne gerne vil EU, men at der kan sås spørgsmål om, hvorvidt politikerne vil EU. ”Det er alle statslederes pligt at sætte deres land ind i den europæiske sammenhæng. Det kan vi borgere ikke selv,” skriver hun.
Kilde: Altinget

Detaljer

Publikationsdato
16. august 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark