Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Supplerende information31. januar 2018Repræsentationen i Danmark9 min læsetid

Onsdag den 31. januar

Dagens EU-tophistorier

Dansk opsang til europæiske energinølere
Børsen skriver, at nye tal fra Eurostat viser, at hele 17 EU-lande har svært ved at leve op til landenes individuelle bindende energimål for 2020. Det gælder blandt andet Tyskland, Frankrig og Portugal - lande der ellers er særdeles aktive på den grønne dagsorden. Danmark har derimod allerede nået sine mål, og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) er skuffet over de lande, der halter bagefter: “Vi kan konstatere, at en række lande, der taler for højere mål, har svært ved at levere på hjemmebanen. Det er ikke godt nok,” siger han. Børsen skriver, at Europa-Parlamentet for blot to uger siden vedtog, at de vil forsøge at hæve målet for den andel af det samlede energiforbrug, der i 2030 skal komme fra vedvarende energikilder som sol, vand og vind. EU-Kommissionen og EU’s Ministerråd har tidligere foreslået 27 procent, mens Parlamentets nye målsætning er 35 procent. Ifølge Børsen skal Rådet og Parlamentet forsøge at finde et kompromis i løbet af foråret, men tallene fra Eurostat kan gøre det vanskeligt for Parlamentet at overbevise Ministerrådet om at gå med til at hæve målsætningen. Flere danske medlemmer af Europa-Parlamentet, som sidder i udvalget for industri, forskning og energi, er da også chokerede over tallene. “Det er skrækkelige tal, og det viser, at Europa er langt fra det grønne lederskab, vi ønsker. Vi har slet ikke det nødvendige tempo, det viser tallene klart,” siger blandt andre Morten Helveg Petersen (R).
Kilde: Børsen, s. 20, 21

Andre EU-historier: Prioriterede emner

Retlige anliggender: Tyrkernes særlige ret til familiesammenføring skal prøves ved EU-Domstolen
Jyllands-Posten og Berlingske skriver, at Østre Landsret har bedt EU-Domstolen om rådgivning i en sag om tyrkisk familiesammenføring til Danmark. Spørgsmålet er, hvorvidt en over 50 år gammel såkaldt associeringsaftale mellem det daværende EF og Tyrkiet, der giver tyrkere en særlig ret til familiesammenføring i det nuværende EU, vejer tungere end det danske tilknytningskrav. På grund af retsforbeholdet er Danmark ikke omfattet af EU’s fælles udlændingeregler, men forbeholdet gælder ikke i tyrkiske sager på grund af den gamle associeringsaftale. “Her er det EU-retten, og den er hævet over dansk ret,” siger Dorte Sindbjerg Martinsen, der er professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, ifølge Berlingske.
Kilder: Jyllands-Posten, s. 8; Berlingske, s. 15

Institutionelle anliggender: Lækkede dokumenter afslører dyrt Brexit
Berlingske og Politiken skriver, at det britiske Brexit-ministerium (DExEU) i en ny analyse vurderer, at den britiske økonomi vil blive svækket betragteligt, uanset hvilken form EU-skilsmissen kommer til at antage. Selv med en omfattende handelsaftale med EU vil den britiske vækst blive 5 procent lavere over de kommende 15 år sammenlignet med den forventede vækst under et fortsat EU-medlemskab. Uden en handelsaftale svækkes væksten med 8 procent, vurderes det, mens det blødest mulige Brexit - hvor Storbritannien fortsat har adgang til EU’s indre marked efter skilsmissen - vil reducere væksten med 2 procent. Tallene er ikke blevet offentliggjort med den britiske regerings gode vilje - der er tværtimod tale om en læk. Ifølge Politiken har Labour-oppositionen forlangt alle tallene offentliggjort, men det afviser Brexit-minister Steve Baker, som mener, at offentliggørelsen ville skade briternes forhandlingsposition over for EU.
Kilde: Berlingske, s. 6; Politiken, s. 3

Andre EU-historier

Institutionelle anliggender: Ikke en krone mere til Unionen
Altinget bringer et debatindlæg af Rina Ronja Kari, som er medlem af Europa-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU. Hun skriver blandt andet: “Kommissionen fremlagde sidste år et udspil, der lægger op til, at landene skal betale et sted mellem 10 og 20 procent mere om året til EU. Det er helt hen i vejret, synes jeg! Der er allerede masser af penge i EU-systemet, som sagtens kan fylde hullet efter Brexit, hvis bare de bliver brugt lidt mere fornuftigt. Jeg ved godt, at jeg næppe får stor opbakning til mit forslag om at skære i MEP’ernes ellers klækkelige lønninger og diæter. Men der er masser af tåbelige udgifter, som der bør kunne skabes et flertal for at ændre. Tænk bare på de 850 millioner kroner, som vi ifølge EU’s egne tal hvert år smider ud ad vinduet, fordi Parlamentet rejser frem og tilbage mellem Bruxelles og Strasbourg. Eller hvad med de millioner af kroner, som bliver givet i støtte til industribosser, der flytter deres virksomheder til EU-lande med lavere lønninger?”
Kilde: Altinget

Klima: EU-budgettet skal omsætte grønne løfter til handling
Altinget bringer et debatindlæg af Christian Ibsen, som er direktør i Concito. Han skriver blandt andet: “Uanset størrelsen af EU-budgettet for 2021-2027 er det helt afgørende, at det kommende budget ikke blot fastholder, men kraftigt udvider indsatsen for at sikre lavemission og ressourceeffektivitet i EU. Det forudsætter fuld og bindende integration af klimahensynet på alle programområder, omlæggelse af alle støtteordninger, som fremmer eller fastholder en drivhusgas-intensiv økonomi og en langt større satsning på udvikling og fremme af en langt mere ressourceeffektiv økonomi, for eksempel gennem fremme af et bæredygtigt fødevareproduktionssystem, en accelereret omstilling af den europæiske energisektor og implementering af den europæiske energiunion.”
Kilde: Altinget

Migration: EU-Marshallplan skal løfte Afrika og lette migrantbyrden
Altinget bringer et debatindlæg af Jeppe Kofod (S), som er gruppeformand for Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet. Han skriver blandt andet: “Den eneste langtidsholdbare måde at stoppe migrantstrømmen på er at forbedre leveforholdene i afsenderlandene. Her taler mange partier om behovet for en styrket indsats i nærområderne. Men i Socialdemokratiet er vi klar til at sætte handling bag ordene med en målrettet handlingsplan for Afrika. Og med forhandlingerne om EU’s budget har vi netop nu en gylden mulighed for at sætte ind i en skala, der virkelig kan gøre en forskel til det bedre. […] Vi ønsker en plan, der fokuserer på at skabe langvarig vækst i de afrikanske lokalsamfund. Mere retfærdige handelsaftaler med de afrikanske lande, så de kan sælge deres varer til os - og leve af det. Og så vil vi omlægge landbrugsstøtten. Så vi kan frigøre penge til at løfte Afrika og lette migrantbyrden i Europa - og således, at vi ikke udkonkurrerer de afrikanske bønder på deres eget marked.”
Kilde: Altinget

Økonomi: Kun 4 af 10 selskaber betaler skat
Jyllands-Posten skriver, at interesseorganisationen Dansk Erhverv og skatteminister Karsten Lauritzen (V) advarer mod EU-Kommissionens seneste forslag om en ny fælles selskabsskattelov. EU-Kommissionen ønsker med sit forslag at lægge betalingen af selskabsskat der, hvor virksomhederne henter deres omsætning, men det kan koste Danmark dyrt, vurderer Dansk Erhverv: “Når man internationalt taler om, at beskatningen skal være der, hvor omsætningen sker, kan det ramme Danmark hårdt. For vi er en lille, åben økonomi, som netop er afhængig af virksomheder, som har meget aktivitet uden for landets grænser,” siger Jacob Ravn, som er skattepolitisk chef i Dansk Erhverv.
Kilde: Jyllands-Posten, s. 4

Institutionelle anliggender: EU er nødt til at stå sammen
Jyllands-Posten bringer en analyse af den forhenværende EU-ambassadør Poul Skytte Christoffersen, som er bestyrelsesformand i Tænketanken Europa. Han skriver blandt andet: “Europæiske ledere med præsident Macron i spidsen presser på for øget dynamik og reform af EU. Ikke for at skabe Europas forenede stater […], men for at sikre et stabilt EU, der kan hamle op med udfordringerne udefra. Euroen skal konsolideres, medens konjunkturerne er gode, der skal skabes en langtidsholdbar løsning på immigrations- og flygtningekrisen, og Europa må i højere grad kunne stå på egne ben på forsvarsområdet gennem fælles udvikling af moderne materiel og opbygning af operationel kapacitet, blandt andet til støtte af Nato. EU må gå foran i det multinationale samarbejde om klima og fortsat frihandel på verdensplan. Undergravningen af vore velfærdsstater ved skatteunddragelser skal bekæmpes. Alt dette kan kun ske, hvis EU står sammen.”
Kilde: Jyllands-Posten, s. 20

Interne anliggender: Unge socialdemokrater vil sabotere ny regering
Jyllands-Posten skriver, at en mulig tysk koalitionsregering bestående af det borgerlige CDU, det socialdemokratiske SPD samt CDU’s bayerske lillebror, CSU, trues af en voksende skepsis i SPD’s ungdomsafdeling Juso. Juso’s formand, Kevin Kühnert, mener således, at et fornyet samarbejde med de borgerlige vil udviske SPD’s socialdemokratiske profil. SPD’s medlemmer skal i sidste ende godkende koalitionen, og Kühnert forsøger derfor at hverve så mange nye nej-stemmende medlemmer til Juso som muligt. På blot én uge har ungdomsafdelingen modtaget 7.000 ansøgninger om medlemsskab, hvilket kan tippe afgørelsen, skriver Jyllands-Posten.
Kilde: Jyllands-Posten, s. 10

Grundlæggende rettigheder: Løkke er ude af sync med menneskerettighederne
Politiken bringer et debatindlæg af Trine Christensen, som er generalsekretær i Amnesty Internationals danske afdeling. Hun skriver blandt andet: “Det kunne have været et stolt forsvar for menneskerettighederne, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i den forgangne uge holdt tale for Europarådet - men sådan gik det ikke. I stedet brugte han sin taletid på at angribe Menneskerettighedsdomstolen, som ifølge Løkke er ude af sync med medlemslandene og den brede offentlighed. […] Med sine udmeldinger underminerer regeringen Menneskerettighedsdomstolens legitimitet og spiller direkte ind i den voksende splid i Europa, hvor flere af medlemslandene er på en farlig kurs væk fra grundlæggende retsprincipper. Senest har EU aktiveret den særlige artikel 7 mod Polen, som med sine omfattende reformer af retssystemet svækker domstolenes uafhængighed i strid med EU’s Charter. Heldigvis har både Tyskland, Norge, Sverige og Island taget kraftigt afstand fra det danske forslag om at reformere konventionerne eller fortolkningen af dem.”
Kilde: Politiken, s. 6

Handel: Sælger fetaost illegalt
MetroXpress og Børsen skriver, at EU-Kommissionen i et brev til den danske regering beder regeringen om at stoppe danske virksomheders illegale eksport af fetaost til lande uden for det indre marked, som EU har samhandelsaftaler med, da eksporten er i strid med EU-lovgivningen. Siden 2002 har det været ulovligt for mejerier uden for Grækenland at sælge ost under betegnelsen feta på EU’s indre marked
Kilder: MetroXpress, s. 12; Børsen, s. 16

Retlige anliggender: Danmark bakker op om tysk vejafgift
Danmark har besluttet at gå ind i sagen om den tyske vejafgift, som i øjeblikket verserer ved EU-Domstolen mellem Østrig og Tyskland. Østrig anlagde den 12. oktober 2017 sag mod Tyskland på grund af afgiften, der er planlagt indført 1. januar 2019. Danmark planlægger at intervenere i sagen til fordel for Tyskland, da den danske regering selv overvejer at indføre en vejafgift efter tysk forbillede, fortæller Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm.
Kilde: Børsen, s. 16

Institutionelle anliggende: Amsterdam bryder aftale om lægemiddelagentur
Altinget skriver, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) ikke er tilfreds med, at EU’s Lægemiddelagentur (EMA) bliver nødt til at flytte to gange, fordi dets nye værtsby, Amsterdam, ikke når at få bygget agenturets hovedsæde færdig i tide. “Jeg synes, at det er uacceptabelt, at Amsterdam ikke kan levere til tiden på opgaven. Det var et klokkeklart og væsentligt kriterium for overhovedet at kunne byde, som hollænderne nu bryder, og det svækker EMA og løsningen af opgaven,” siger Ellen Trane Nørby. 16 EU-lande - heriblandt Danmark - ønskede at huse det attraktive agentur og dets 900 medarbejdere, der står for at godkende og kontrollere lægemidler for hele Unionen, og efter en nervepirrende slutspurt ved et ministerrådsmøde i november sidste år endte København på en tredjeplads, mens Amsterdam løb af med sejren.
Kilde: Altinget

Detaljer

Publikationsdato
31. januar 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark