Skip to main content
Repræsentation i Danmark logo
Repræsentation i Danmark

Find et EU-center tæt på dig i Danmark

Klik på Danmarkskortet nedenunder for at få kontaktoplysninger på forskellige EU-oplysningscentre og –netværk. De omfatter:

  • EUROPE DIRECT-centre er med til at bringe Europa tættere på borgerne og med til at lette deres engagement i debatter om Europas fremtid. I centrene kan man få svar på spørgsmål om EU-politikker, EU-programmer og –prioriteter. Personalet på centrene arbejder også sammen med borgere og interessenter på en proaktiv og vedvarende basis for at sikre, at de føler et større ejerskab over det europæiske projekt.
  • De Europæiske Dokumentationscentre (EDC’er) fremmer uddannelse og forskning om EU-integration. De kan tilbyde forskellige dokumenter om europæiske anliggender og opfordrer det akademiske samfund til at engagere sig i debatten om EU’s fremtid.