Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. juli 2018Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

1. juli styrkes forbrugerrettighederne for rejsende, der bestiller pakkeferier.

De nye regler dækker ikke blot traditionelle pakkerejser, men udvider også beskyttelsen til de forbrugere, der bestiller andre former for sammensatte rejser, herunder skræddersyede pakker, hvor den rejsende selv udvælger forskellige elementer fra et...

Nye EU-regler giver bedre beskyttelse til 120 millioner ferierejsende denne sommer

Med de nye regler indføres der også beskyttelse for "sammensatte rejsearrangementer", hvor de rejsende bestiller rejseydelser på ét salgssted, blot gennem særskilte bestillingsprocedurer, eller hvor de opfordres til at bestille en yderligere tjeneste på ét websted efter allerede at have bestilt en rejseydelse på et andet websted.

De nye regler vil derudover gavne forbrugerne på følgende måder:

 • Tydeligere oplysninger til rejsende: Virksomheder skal oplyse rejsende, om de tilbydes en pakke eller et sammensat rejsearrangement, og om deres centrale rettigheder via standardiserede oplysningsskemaer. De skal informere klart om pakkens elementer og egenskaber, dens pris og alle ekstragebyrer.
 • Tilbagebetaling og hjemtransport i tilfælde af konkurs: Virksomheder, der sælger pakkeferier, skal sørge for beskyttelse i tilfælde af konkurs. Denne garanti omfatter tilbagebetaling og hjemtransport i tilfælde, hvor rejsearrangøren går konkurs. Garantien finder også anvendelse på sammensatte rejsearrangementer.
 • Tydeligere regler om ansvar: Det er pakkerejsens arrangør, der har ansvaret, hvis noget går galt, uanset hvem der leverer rejseydelserne.
 • Styrkede afbestillingsrettigheder: I henhold til de nye regler kan rejsende afbestille deres pakkeferier af hvilken som helst grund ved at betale et rimeligt gebyr. De kan afbestille deres ferie gratis, hvis rejsedestinationen udvikler sig til en farezone, f.eks. på grund af krig eller naturkatastrofer, eller hvis prisen på pakken hæves mere end 8 % over den oprindelige pris.
 • Logi i tilfælde, hvor returrejsen ikke kan gennemføres: Hvis rejsende ikke er i stand til at vende hjem fra deres pakkeferie, f.eks. i tilfælde af naturkatastrofer, garanteres de logi i op til tre nætter, hvis de ikke kan vende hjem fra deres ferie til tiden. Yderligere nætter dækkes i overensstemmelse med de relevante forordninger om passagerrettigheder.
 • Bistand til rejsende: Pakkerejsens arrangør skal også yde bistand til rejsende i nød, især ved at oplyse om sundhedstjenester og konsulær bistand.

De nye regler vil også gavne virksomhederne på følgende måder:

 • Tydeligere regler, der skal lette aktiviteter på tværs af grænserne: Virksomhederne skal nu forholde sig til et enkelt sæt regler om oplysningskrav, ansvar og andre forpligtelser i hele EU. Nationale insolvensordninger anerkendes nu også i hele EU. Disse foranstaltninger vil give virksomhederne mulighed for at drive forretning i hele EU, som var de i deres eget hjemland.
 • Moderniserede oplysningskrav er ikke længere udelukkende baseret på rejsebrochurer: Det, at erhvervsdrivende ikke er nødsaget til at genoptrykke deres brochurer, forventes at give dem besparelser på 390 mio. EUR om året.
 • Reduceret regelbyrde: Forretningsrejser, der arrangeres i henhold til en rammeaftale, f.eks. af et specialiseret rejsebureau, er ikke længere dækket af direktivet.

De næste skridt

Disse regler skulle gennemføres i national ret senest den 1. januar 2018. Der fulgte derpå en overgangsperiode på seks måneder, som varede indtil den 1. juli, hvilket er datoen for ikrafttrædelsen af de nationale foranstaltninger til gennemførelse af direktivet. Kommissionen vil undersøge, hvordan reglerne er gennemført, og hvordan de anvendes i medlemsstaterne. Den vil derefter om nødvendigt træffe passende opfølgende foranstaltninger.

Baggrund

I juli 2013 fremsatte Kommissionen forslaget om at udvide den beskyttelse, som EU's direktiv om pakkerejser fra 1990 giver, og dette forslag blev formelt vedtaget af Europa-Parlamentet og medlemsstaterne i november 2015. Disse nye regler skulle gennemføres i medlemsstaternes nationale lovgivning inden den 1. januar 2018. Reglerne gælder i medlemsstaterne fra den 1. juli.

De nye regler finder anvendelse på kombinationer af mindst to former for rejseydelser (transport, logi, biludlejning eller andre ydelser, f.eks. rundvisninger), herunder:

 • pakker som f.eks. forudbestemte ferier, der er arrangeret af en rejsearrangør, samt nu også individuelt tilpassede pakker af elementer, der udvælges af den rejsende og bestilles fra et enkelt salgssted online eller offline
 • sammensatte rejsearrangementer, f.eks. hvis den rejsende bestiller rejseydelser på ét salgssted, men gennem særskilte bestillingsprocedurer eller efter at have bestilt en rejseydelse på ét websted opfordres til at bestille en anden tjeneste på et andet websted, såfremt den anden bestilling foretages inden for 24 timer.

Detaljer

Publikationsdato
1. juli 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark