Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel14. april 2021Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

6 bio. kr til finansiering af økonomiske genopretning på vej...

Kommissionen har taget skridt til at sikre, at låntagning under det midlertidige genopretningsinstrument NextGenerationEU vil blive finansieret på de mest fordelagtige vilkår for EU's medlemsstater og deres borgere.

NextGenerationEU

Kommissionen vil anvende en diversificeret finansieringsstrategi til mobilisere op til ca. 800 mia. EUR i løbende priser frem til 2026. Denne tilgang, som er i overensstemmelse med bedste praksis hos de statslige udstedere, vil gøre det muligt for Kommissionen at mobilisere de nødvendige lånevolumener på en smidig og effektiv måde. Dette vil også tiltrække investorer til Europa og styrke euroens internationale rolle.

Baggrund

NextGenerationEU

NextGenerationEU er kernen i EU's reaktion på covid-19-krisen og har til formål at støtte den økonomiske genopretning og opbygge en grønnere, mere digital og mere modstandsdygtig fremtid. EU nåede til enighed om dette instrument som led i en hjælpepakke på over 2 billioner EUR (i løbende priser) eller 1,8 billioner EUR (i 2018-priser), et beløb der også omfatter det langsigtede budget for 2021-2027.

Hjørnestenen i NextGenerationEU er genopretnings- og resiliensfaciliteten, et instrument hvormed der ydes tilskud og lån til støtte for reformer og investeringer i EU's medlemsstater til en samlet værdi af 723,8 mia. EUR i løbende priser.

Derudover vil NextGenerationEU styrke flere EU-programmer. For at finansiere NextGenerationEU vil EU optage lån på kapitalmarkederne. Tilbagebetalingen vil strække sig over en længere periode frem til 2058. Dette vil forhindre et umiddelbart pres på EU-medlemsstaternes nationale finanser og give dem mulighed for at fokusere deres indsats på genopretningen.

For at kunne betale lånene tilbage vil EU overveje, om det er muligt at indføre nye egne indtægter (eller indtægtskilder) i EU-budgettet ud over de allerede eksisterende egne indtægter.

EU som låntager

Europa-Kommissionen er på vegne af EU en veletableret aktør på kapitalmarkederne. I løbet af en periode på 40 år har Europa-Kommissionen gennemført adskillige låneprogrammer for at støtte EU-medlemsstater og tredjelande.

Sidste år begyndte Kommissionen også at optage lån til SURE — et instrument med et budget på op til 100 mia. EUR — for at bidrage til at beskytte arbejdspladser og holde folk i beskæftigelse. Indtil videre er tre fjerdedele af midlerne under EU's SURE-instrument blevet rejst gennem seks meget vellykkede udstedelser, hvilket har gjort det muligt at finansiere lån til medlemsstaterne på meget fordelagtige vilkår.

Alle disse lånetransaktioner er blevet finansieret på back-to-back-grundlag, hovedsagelig gennem syndikerede obligationsudstedelser.

Detaljer

Publikationsdato
14. april 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark