Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. september 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Åbningsskrivelse til Danmark om arbejdstagerrettigheder

Direktivet om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår sikrer sikrer EU's 182 millioner arbejdstagere mere omfattende og ajourførte arbejdstagerrettigheder og beskyttelse.

arbejdstagerrettigheder

Med de nye regler har arbejdstagerne f.eks. ret til større forudsigelighed med hensyn til opgaver og arbejdstid. De vil også have ret til at modtage rettidige og mere fuldstændige oplysninger om de væsentlige aspekter af deres arbejde, såsom arbejdssted og aflønning. Det anslås, at de nye regler vil gavne mellem 2 og 3 mio. arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold.

Kommissionen sender åbningsskrivelse til Danmark og 18 andre medlemsstater (Belgien, Tjekkiet, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Kroatien, Cypern, Luxembourg, Ungarn, Malta, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet og Finland), da de ikke har givet meddelelse om fuld gennemførelse af direktivet i national ret inden fristen den 1. august 2022.

Direktiv (EU) 2019/1152 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår

Detaljer

Publikationsdato
21. september 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark