Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. februar 2019Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

Aftalen med Singapore vil styrke handelen mellem EU og Asien

Handels- og investeringsaftalerne mellem EU og Singapore er blevet godkendt af Europa-Parlamentet.Parlamentet gav også grønt lys for partnerskabs- og samarbejdsaftalen.

Aftalen med Singapore vil styrke handelen mellem EU og Asien

Dette markerer et vigtigt skridt hen imod deres ikrafttræden, hvilket vil styrke EU's økonomiske forbindelser og samarbejde med Singapore og føre til en øget tilstedeværelse i den hastigt voksende sydøstasiatiske region.

Singapore er EU's langt største handelspartner i den sydøstasiatiske region med en samlet bilateral handel med varer på over 53 mia. EUR og med tjenesteydelser på over 51 mia. EUR. Over 10 000 EU-virksomheder er etableret i Singapore, som de bruger som knudepunkt til at betjene hele Stillehavsområdet. Singapore er desuden det primære sted for europæiske investeringer i Asien, og investeringerne mellem de to parter har i de seneste år været hastigt stigende: de kombinerede bilaterale investeringsbeholdninger nåede op på 344 mia. EUR i 2017.

Singapore vil i henhold til handelsaftalen fjerne al resterende told på EU-produkter og forpligte sig til at bevare den nuværende toldfri adgang for alle andre EU-produkter. Aftalen giver også nye muligheder for EU's tjenesteydere, bl.a. inden for sektorer som telekommunikation, miljø, ingeniørvidenskab, IT og søtransport. Den vil også gøre erhvervsklimaet mere forudsigeligt. Singapore er også gået med til at fjerne ikketoldmæssige handelshindringer inden for vigtige sektorer, f.eks. ved at anerkende EU's sikkerhedsprøvninger for biler og mange elektroniske apparater eller ved at acceptere de etiketter, som EU-virksomheder anvender til tekstiler.

Aftalen om investeringsbeskyttelse vil sikre et højt niveau af investeringsbeskyttelse, samtidig med at EU og Singapore bevarer retten til at regulere og forfølge offentlige politikmål hvad angår f.eks. beskyttelse af folkesundheden, sikkerhed og miljø. Aftalen vil erstatte 12 eksisterende bilaterale investeringsaftaler mellem EU-landene og Singapore og etablere en moderne fælles ramme for investeringsbeskyttelse med et velafbalanceret investeringsdomstolssystem til bilæggelse af investeringstvister.

EU har med disse to aftaler taget et stort skridt hen imod fastsættelsen af høje standarder og regler for dets handel og investeringer med denne hastigt voksende sydøstasiatiske region. Aftalerne giver enorme økonomiske muligheder, samtidig med at de offentlige tjenester og parternes ret til at regulere fuldt ud opretholdes. Handelsaftalen indeholder også et omfattende kapitel om handel og bæredygtig udvikling, som fastsætter de højeste standarder for arbejdsforhold, sikkerhed, miljø og forbrugerbeskyttelse i forbindelse med handel og investeringer mellem parterne; ligesom den styrker fælles aktioner vedrørende bæredygtig udvikling og klimaændringer.

Partnerskabs- og samarbejdsaftale

EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Europa-Kommissionen, Federica Mogherini, udtaler:"Det overvældende flertal i dag i Europa-Parlamentet er gode nyheder for en styrkelse af vores forbindelser med Singapore. I dagens verden har vi brug for ligesindede partnere og venner. Vores nye aftale vil give os mulighed for at bygge videre på det, vi allerede har, og sammen at gøre mere for at nå vores fælles mål, både på den bilaterale dagsorden og hvad angår håndteringen af globale udfordringer."

Partnerskabs- og samarbejdsaftalen styrker de eksisterende forbindelser mellem Den Europæiske Union og Singapore og bygger på en fælles forpligtelse til multilateralisme og en international regelbaseret orden. Aftalen vil danne grundlag for et mere effektivt bilateralt engagement mellem EU og dets medlemslande og Singapore ved at styrke den politiske dialog og fremme samarbejdet på en lang række områder, herunder bæredygtig udvikling, demokrati og grundlæggende frihedsrettigheder, retlige forhold, sikkerhed, konnektivitet, mellemfolkelige forbindelser, informationssamfundet, uddannelse og kulturelle udvekslinger samt beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold. Den vil give os mulighed for at intensivere det videnskabelige og teknologiske samarbejde på områder som energi, miljø, bekæmpelse af klimaændringer, beskyttelse af naturressourcer, intelligente byer og transport. Den vil styrke samarbejdet om globale udfordringer, hvor både Singapore og EU spiller en stadig større rolle, og den vil gøre det muligt at finde løsninger gennem en mere sammenhængende indsats.

Forhandlingerne om partnerskabs- og samarbejdsaftalen blev indledt i 2005, og den højtstående repræsentant og næstformand for Kommissionen, Federica Mogherini, og hendes modpart, Singapores udenrigsminister, Vivian Balakrishnan, undertegnede aftalen i tilknytning til ASEM-topmødet den 19. oktober 2018. Partnerskabs- og samarbejdsaftalen skal nu ratificeres af alle EU-lande, inden den træder i kraft.

De næste skridt

EU og Singapore undertegnede handels- og investeringsaftalerne den 19. oktober 2018. Efter dagens afstemning kan handelsaftalen træde i kraft, når Singapore har afsluttet sine egne interne procedurer, og begge parter har afsluttet de sidste formaliteter. Aftalen om investeringsbeskyttelse skal desuden ratificeres af alle EU-landene i henhold til deres egne nationale procedurer, før den kan træde i kraft.

Når aftalerne er på plads, vil de udgøre de første byggesten i en kommende interregional handels- og investeringsaftale mellem EU og hele ASEAN-regionen.

Detaljer

Publikationsdato
13. februar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark