Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel3. november 2021

Andels køb af Energi Danmark godkendt

Kommissionen har i henhold til EU’s fusionsforordning godkendt, at Andel a.m.b.a. erhverver enekontrol med Energi Danmark A/S

Elnet

Energi Danmark er aktiv inden for fysisk og finansiel handel med elektricitet, handel med certifikater, handel med naturgas, olie, kulstof og vindenergi i Danmark og andre europæiske lande.

Andel er aktiv inden for energiproduktion, energidistribution og energisalg, hovedsagelig i Danmark.

Selskabernes aktiviteter overlapper primært inden for detailsalg af elektricitet og detailforsyning af gas industrikunder i Danmark.

Kommissionen konkluderede, at den foreslåede erhvervelse ikke ville give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder, eftersom

i) selskaberne ikke er tætte konkurrenter,
ii) der er adskillige alternative leverandører på markedet
iii) der ikke er nogen barrierer til udbygning.

Transaktionen blev undersøgt under den normale fusionsundersøgelsesprocedure.
 

Detaljer

Publikationsdato
3. november 2021