Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel16. april 2020Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Apps til bekæmpelse af pandemien...

En EU-tilgang til effektive kontaktopsporingsapps til støtte for den gradvise ophævelse af isolationsforanstaltningerne

EU's medlemsstater har med støtte fra Kommissionen udviklet en EU-værktøjskasse for anvendelse af mobilapplikationer til kontaktopsporing og -varsling som reaktion på coronaviruspandemien. Dette er en del af en fælles koordineret tilgang til at støtte den gradvise ophævelse af isolationsforanstaltningerne som beskrevet i Kommissionens henstilling i sidste uge.

Siden udbruddet af coronaviruspandemien har medlemsstaterne med støtte fra Kommissionen vurderet de digitale løsninger til håndtering af krisen hvad angår deres effektivitet, sikkerhed, beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse. Kontaktopsporingsapps kan, hvis de fuldt ud overholder EU's regler og er velkoordinerede, spille en vigtig rolle i alle faser af krisestyringen, især når tiden er moden til gradvist at ophæve foranstaltningerne til social distancering. De kan supplere den eksisterende manuelle kontaktopsporing og bidrage til at bryde virussets smittekæde. Værktøjskassen ledsages af en vejledning om databeskyttelse og privatlivets fred for sådanne mobilapps, som også offentliggøres i dag.

En fælles tilgang til frivillige sporingsapps, der sikrer privatlivets fred

Dagens meddelelse er den første iteration af en fælles EU-værktøjskasse, som e-sundhedsnetværket har udviklet hurtigt og i fællesskab med støtte fra Europa-Kommissionen. Den indeholder en praktisk vejledning for medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af kontaktopsporings- og varslingsapps. Værktøjskassen indeholder de væsentlige krav til disse apps:

  • De bør overholde EU's regler om privatlivets fred og databeskyttelse som fremført i den vejledning, som forelægges i dag efter høring af Det Europæiske Databeskyttelsesråd.
  • De bør gennemføres i tæt samarbejde med de offentlige sundhedsmyndigheder og bør godkendes af dem.
  • De bør installeres frivilligt og afvikles, så snart der ikke længere er behov for dem.
  • De bør sigte mod at udnytte de seneste teknologiske løsninger til beskyttelse af privatlivets fred. Eftersom de sandsynligvis vil være baseret på Bluetooth-nærhedsteknologi, giver de ikke mulighed for at spore, hvor folk opholder sig.
  • De bør være baseret på anonymiserede data: De kan advare folk, der i en vis periode har været i nærheden af en smittet person, så de kan blive testet eller gå i selvisolation, uden at afsløre, hvem den smittede er.
  • De bør være interoperable i hele EU, så borgerne beskyttes, selv når de krydser grænserne.
  • De bør være forankret i accepterede epidemiologiske retningslinjer og afspejle bedste praksis med hensyn til cybersikkerhed og tilgængelighed.
  • De bør være sikre og effektive.

Samtidig med at det er muligt at foretage en lettere, hurtigere og mere effektiv sporing end med traditionelle systemer baseret på interviews med smittede patienter, vil den manuelle sporing fortsat omfatte borgere, der kan være mere sårbare over for infektioner, men som er mindre tilbøjelige til at have en smartphone, f.eks. ældre eller personer med handicap.

En fælles tilgang til andre funktioner, navnlig vedrørende informations- og symptomsporing, kan eventuelt blive udviklet i fremtidige iterationer af værktøjskassen.

Næste skridt

Værktøjskassen afspejler den nyeste bedste praksis for anvendelsen af mobile kontaktopsporings- og varslingsapps til håndtering af krisen. Den er en del af en løbende proces, hvor medlemsstaterne i de kommende uger og måneder arbejder sammen om at udarbejde og forbedre anvendelsen af dette værktøj og andre praktiske værktøjer. Denne første version vil blive yderligere udbygget på grundlag af medlemsstaternes erfaringer.

De offentlige sundhedsmyndigheder vil senest den 30. april 2020 vurdere effektiviteten af appsene på nationalt og grænseoverskridende plan. Medlemsstaterne bør aflægge rapport om deres tiltag senest den 31. maj 2020 og gøre foranstaltningerne tilgængelige for andre medlemsstater og Kommissionen med henblik på peerreview. Kommissionen vil vurdere fremskridtene og fra juni 2020 offentliggøre periodiske rapporter under hele krisens forløb, hvori den anbefaler nye foranstaltninger eller udfasning af foranstaltninger, der ikke længere synes nødvendige.

Detaljer

Publikationsdato
16. april 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark