Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel6. juli 2017Repræsentationen i Danmark

Årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten i 2016

Medlemsstaterne halter stadig bagefter med hensyn til overholdelse af EU-retten.Danmark er blandt dem der har færrest sager om forsinket gennemførelse...

regler-istock-thinkstock-web.jpg

Årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten, indeholder en oversigt over, hvordan Kommissionen har overvåget og håndhævet EU-retten i 2016. Online-udgaven af resultattavlen for det indre marked, der også offentliggøres i dag,viser, at selv om de fleste hindringer for den fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital i EU er ved at blive overvundet, er situationen på visse områder gået i stå eller forværret.

En effektiv anvendelse af EU-retten er afgørende for at realisere fordelene ved EU's politikker for borgere og virksomheder. Ofte skyldes problemerne, f.eks. i forbindelse med test af emissioner fra biler, ulovlige lossepladser eller transportsikkerhed, ikke manglen på EU-lovgivning, men derimod, at EU-retten ikke anvendes korrekt og effektivt i medlemsstaterne. Ligeledes er det indre marked fortsat EU's mest værdifulde aktiv for de mange millioner EU-borgere og -virksomheder, og Europa-Kommissionen er fast besluttet på at fortsætte arbejdet for at sikre, at de hver dag har glæde af muligheden for at bo, arbejde og handle frit i de 28 medlemsstater, hvilket den gør ved at kontrollere gennemførelsen af reglerne for EU's indre marked.

Baggrund

Siden 1984 har Kommissionen efter anmodning fra Europa-Parlamentet fremlagt en årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten i det forgangne år. Europa-Parlamentet vedtager herefter en beslutning om Kommissionens beretning.

Detaljer

Publikationsdato
6. juli 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark