Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel29. maj 2018Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Badevandsrapporten for Danmark og resten af EU...

Ifølge den seneste årlige rapport om den europæiske badevandskvalitet, der offentliggøres i dag, lever 85 % af de badeområder, der er blevet overvåget på tværs af Europa i 2017, op til EU's højeste og strengeste kvalitetsstandarder for vand med...

havskildpade-thinkstock-istock-web.jpg

Det vil sige at vandet stort set er fri for forurenende stoffer. Resultaterne giver et godt fingerpeg om, hvor feriefolket kan finde den bedste badevandskvalitet til sommer.

Næsten alle 21 801 badevandsområder, der blev overvåget på tværs af Europa, heraf 21 509 i de 28 EU-medlemsstater (95,9 %), opfyldte minimumskravene til kvalitet i henhold til EU-reglerne. Dette kan læses i rapporten fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) og Europa-Kommissionen. Albanien og Schweiz deltog også i overvågningen og rapporterede om kvaliteten af deres 292 badevandsområder.

De specifikke resultater fra overvågningen viste et lille fald for de EU-områder, der levede op til de højeste krav ("udmærket") og mindstekravene, som er fastsat i EU's badevandsdirektiv. Andelen af områder på tværs af Europa, der vurderes til at have kvalitetsstandarden "udmærket, faldt en smule fra en andel på 85,5 % i 2016 til 85 % sidste år. Samtidig faldt andelen af områder, der som minimum havde opnået vurderingen "tilfredsstillende" fra 96,3 % til 96,0 %. Årsagen til det mindre fald skyldes hovedsagelig indvirkningen fra sommerens nedbør på testresultaterne og ændringer i testmetoderne i Rumænien og Sverige.

Antallet af badeområder, der vurderes som "ringe", er forblevet stort set uændret fra 2016 i EU, Albanien og Schweiz med et fald fra 1,5 % i 2016 til 1,4 % i 2017.

Europas badevandskvalitet er blevet betydeligt bedre i løbet af de seneste 40 år efter indførelsen af EU's badevandsdirektiv. Den effektive overvågning og forvaltning, der er indført i medfør af direktivet, har ført til en drastisk reduktion af den mængde ubehandlet eller delvis behandlet kommunalt og industrielt spildevand, som udledes. Flere og flere badevandsområder opfylder som følge heraf ikke blot minimumsstandarderne for badevandskvalitet, de har også løftet kvaliteten til den højeste standard. Sammen med dette års rapport har Miljøagenturet også offentliggjort et opdateret interaktivt kort, der viser resultaterne for hvert badeområde. Der er også adgang til opdaterede landerapporter her samt yderligere oplysninger om direktivet.

Baggrund

Forurening af vand med fækale bakterier udgør fortsat en risiko for menneskers sundhed, især hvis det konstateres i badevandsområder. Man kan blive syg, hvis man bader ved strande eller i søer, hvor vandet indeholder tarmbakterier. De største forureningskilder er spildevand og vand, der kommer fra bedrifter og landbrugsarealer. Forureningen bliver værre under kraftige regnskyl og oversvømmelser, hvor spildevand og forurenet drænvand kan blive skyllet ud i floder og have. Alle EU-landene samt Albanien og Schweiz overvåger deres badeområder i overensstemmelse med bestemmelserne i EU's badevandsdirektiv. Ved vurderingen af kvaliteten af badevandet i henhold til badevandsdirektivet gøres der brug af værdierne fra to mikrobiologiske parametre: Intestinale enterokokker og escherichia coli. Lovgivningen præciserer, om badevandet kan klassificeres som "udmærket", "godt", "tilfredsstillende" eller "ringe" afhængigt af mængden af tarmbakterier. Når vand klassificeres som værende af "ringe" kvalitet, bør medlemsstaterne træffe foranstaltninger som f.eks.at forbyde badning eller sætte skilte op, hvorpå det frarådes, informere offentligheden og iværksætte passende korrigerende foranstaltninger.

Detaljer

Publikationsdato
29. maj 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark