Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel19. april 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Bedre overvågning af importen af økologiske produkter fra i dag...

Fra i dag anvendes et nyt system for elektronisk attestering, som skal sikre en bedre overvågning af importen af økologiske produkter. Det vil gøre EU til førende inden for sporbarhed og indsamling af pålidelige oplysninger om handel med disse...

roedebeder_istock_thinkstock-web.jpg

Det banebrydende e-attesteringssystem vil bidrage til skærpede bestemmelser vedrørende fødevaresikkerhed og mindske potentielle tilfælde af svig. Det vil også mindske de erhvervsdrivendes og myndighedernes administrative byrde og tilvejebringe langt mere omfattende statistiske data om import af økologiske produkter.

Der vil kunne anvendes både papirversioner og e-attester i en overgangsperiode på 6 måneder. Fra den 19. oktober 2017 vil al økologisk import alene være omfattet af e-attestering.

Helt konkret indebærer ændringerne, at importattesterne skal indlæses i Traces-systemet, som er EU's nuværende elektroniske system til overvågning af fødevareprodukters bevægelser i EU. Traces-systemet er tilgængeligt 24/7 og har vist sig at lette handelen ved at sætte de erhvervsdrivende og myndighederne i stand til nemt at indhente oplysninger om deres sendingers bevægelser, samt at sikre hurtigere administrative procedurer. Det er også et uvurderligt redskab med hensyn til at sikre en hurtig reaktion på sundhedstrusler, da det er let at spore en sendings bevægelser, og det letter risikostyringen i forbindelse med afviste sendinger.

Baggrund

Efter henstillinger fra Den Europæiske Revisionsret og en anmodning fra medlemsstaterne om at løse problemstillingen med overvågning af organiske produkters bevægelser og pålideligheden af importkontrollen tager de nye regler sigte på at øge sporbarheden af økologiske produkter og mindske potentielle tilfælde af svig.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1842 blev offentliggjort den 14. oktober 2016 og ændrer forordning (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår den elektroniske kontrolattest for importerede økologiske produkter og visse andre elementer samt forordning (EF) nr. 889/2008 for så vidt angår kravene vedrørende konserverede eller forarbejdede økologiske produkter og fremsendelse af oplysninger.

Detaljer

Publikationsdato
19. april 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark