Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel19. maj 2022Repræsentationen i Danmark

Begrundede udtalelse sendt til Danmark

Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre EU's ophavsretsregler i national ret

Digitalt retsvæsen

Kommissionen har i dag besluttet at sende begrundede udtalelser til Bulgarien (INFR 2021/0159), Cypern (INFR 2021/0172), Grækenland (INFR 2021/0211), Irland (INFR 2021/0261), Letland (INFR 2021/0295), Polen (INFR 2021/0320), Portugal (INFR 2021/0329), Slovenien (INFR 2021/0353), Slovakiet (INFR 2021/0361) og Finland (INFR 2021/0231), da landene ikke har givet meddelelse til Kommissionen om foranstaltningerne til gennemførelse af ophavsret og beslægtede rettigheder, der gælder for visse onlinetransmissioner (EU direktiv 2019/789).

Kommissionen har også i dag sendt begrundede udtalelser til Belgien (INFR 2021/0149), Bulgarien (INFR 2021/0160), Cypern (INFR 2021/0173), Danmark (INFR 2021/0196), Grækenland (INFR 2021/0212), Frankrig (INFR 2021/0241), Letland (INFR 2021/0296), Polen (INFR 2021/0321), Portugal (INFR 2021/0330), Slovenien (INFR 2021/0354), Slovakiet (INFR 2021/0362), Finland (INFR 2021/0232) og Sverige (INFR 2021/0345), da landene ikke har givet meddelelse til Kommissionen om foranstaltningerne til gennemførelse af ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked (direktiv (EU) 2019/790).

Disse to direktiver har til formål at modernisere ophavsretsregler for forbrugere og skabere for at få mest muligt ud af den digitale verden. De beskytter rettighedshavere fra forskellige sektorer, stimulerer skabelsen og udbredelsen af indhold af høj værdi. De giver et større udvalg af indhold til forbrugerne ved at mindske transaktionsomkostningerne og lette distribution af radio- og tv-programmer i hele EU. Medlemsstaterne skal gennemføre disse regler uden yderligere forsinkelser, hvilket vil gøre det muligt for EU-borgere, de kreative sektorer, pressen, forskere, undervisere og kulturarvsinstitutioner samt tjenesteudbydere i hele EU at begynde at drage fordel af dem.

Den 23. juli 2021 indledte Kommissionen traktatbrudsproceduren ved at sende åbningsskrivelser til de medlemsstater, der ikke havde meddelt fuld gennemførelse af de to direktiver. Kommissionen har i dag fulgt op med begrundede udtalelser til ovennævnte medlemsstater. Disse medlemsstater har nu to måneder til at rette op på situationen og vedtage nationale foranstaltninger til gennemførelse af begge direktiver. Sker dette ikke, kan Kommissionen beslutte at indbringe dem for Den Europæiske Unions Domstol.

Pressemeddelelse findes her.

Detaljer

Publikationsdato
19. maj 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark