Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel17. oktober 2023Repræsentationen i Danmark

Bekæmpelse af narkotikahandel

Kommissionen har foreslået en EU-køreplan for at intensivere bekæmpelsen af narkotikahandel og kriminelle netværk.

Drugs

Køreplanen bygger på de lovgivningsmæssige og operationelle initiativer, der er fremlagt indtil videre. Narkotikahandelen er en af de største sikkerhedstrusler, som EU står over for i dag. Beslaglæggelser af kokain i EU har nået rekordhøje niveauer med 303 ton beslaglagt alene i 2021. De kriminelle netværks aktiviteter har udviklet sig med hensyn til omfang, kompleksitet og voldelige konsekvenser.

Bekæmpelse af organiseret kriminalitet og narkotikahandel er en prioritet for Den Europæiske Union, dens medlemsstater og dens internationale partnere. Vi må tage hånd om de trusler, vi står over for i fællesskab. Derfor foreslår Kommissionen, at Europa-Parlamentet og Rådet fuldt ud godkender køreplanens prioriterede tiltag og foranstaltninger på mellemlang til lang sigt.  

Intensivering af EU's målrettede indsats

De seneste fremskridt i EU's bekæmpelse af kriminelle netværk viser, at EU er på rette spor med hensyn til at reagere på disse nye trusler. I betragtning af den stadigt skiftende karakter af kriminelle aktiviteter rundt om i verden er der imidlertid et konstant behov for at tilpasse og supplere EU's kollektive indsats. Køreplanen indeholder konkrete og målrettede foranstaltninger til at afbøde de nye problemer med 17 tiltag på fire prioriterede områder:

  1. En ny europæisk havnealliance, der skal øge havnenes modstandsdygtighed over for kriminel infiltration ved at styrke det arbejde, der udføres af toldmyndigheder, retshåndhævende myndigheder og offentlige og private aktører i havnene i hele EU, f.eks. ved hjælp af avanceret scanning og udstyr.
  2. Optrævling af kriminelle højrisikonetværk ved at lette finansiel og digital efterforskning, kortlægge de største kriminelle netværk, styrke samarbejdet mellem specialiserede anklagere og dommere og gøre brug af indberetninger i Schengeninformationssystemet (SIS).
  3. Foranstaltninger til forebyggelse af organiseret kriminalitet gennem udveksling af bedste praksis og vejledning mellem medlemsstaterne for at forhindre infiltration af disse grupper i samfundet og den lovlige økonomi, forhindre kriminelle grupper i at rekruttere unge og forbedre den offentlige sikkerhed og folkesundheden og begrænse adgangen til narkotikaprækursorer mere effektivt.
  4. Samarbejde med internationale partnere om at imødegå den globale trussel, herunder ved at styrke informationsudvekslingen, fælles operationer vedrørende de vigtigste ruter for narkotikasmugling og styrke retshåndhævelsen og det retlige samarbejde med ikke-EU-lande.

 

Læs mere

Køreplan for bekæmpelse af narkotikahandel og organiseret kriminalitet (europa.eu) (Pressemeddelelse i fuld længde)

Meddelelse om en EU-køreplan for bekæmpelse af narkotikahandel og organiseret kriminalitet

Spørgsmål og svar

Faktablad

GD HOME's websted vedrørende narkotikapolitik

Detaljer

Publikationsdato
17. oktober 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark