Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel3. marts 2021Repræsentationen i Danmark

Beskyt biodiversiteten...

Fælles indsats for at beskytte biodiversiteten på verdensplan: Kommissionen skrider til handling for at engagere flere tilhængere

Fælles indsats for at beskytte biodiversiteten på verdensplan

I anledning af Verdensnaturdagen (World Wildlife Day) har Kommissionen gentaget sin opfordring til alle institutioner verden over til at lade deres stemmer blive hørt til støtte for naturen og hjælpe til med at overbevise flere regeringer om at være ambitiøse på det vigtige 15. møde i partskonferencen under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP15) senere i år. Præcis et år efter at Kommissionen tog initiativ til den globale koalition "Forenet om biodiversitet", er mere end 200 institutioner verden over — nationalparker, forskningscentre og universiteter, videnskabelige og naturhistoriske museer, akvarier, botaniske haver og zoologiske haver — allerede gået sammen om at bekæmpe biodiversitetskrisen. Kommissionen har også tilsluttet sig den mellemstatslige højambitiøse koalition for natur og mennesker, som der blev taget initiativ til på One Planet-topmødet i januar i år, og den støtter aktivt målet om at bevare mindst 30 % af jordens land- og havområder senest i 2030.

Siden den globale koalition blev søsat på det oceanografiske institut i Monaco for præcis et år siden, har 205 institutioner fra 47 lande tilsluttet sig koalitionens fælles tilsagn og opfordret alle — fra erhvervsliv til kommuner og fra borgere til regeringer — til at skride til handling. Kommissionen sigter mod at øge antallet af deltagende organisationer til over 500.

De institutioner, der er en del af den globale koalition, er med deres indsamlings-, uddannelses- og bevarelsesprogrammer vigtige ambassadører, når det gælder om at øge offentlighedens bevidsthed om de dramatiske konsekvenser af den nuværende biodiversitetskrise. I Europa omfatter partnerne institutioner som f.eks.: de naturhistoriske museer i Berlin, Paris, Wien og Madrid, biosfærereservatet i Donaudeltaet i Rumænien og nationalparken Kerkini-søen i Grækenland, de botaniske haver i Porto, Rom og København samt dusinvis af zoologiske haver og akvarier i hele EU, fra Dublin til Riga, Barcelona til Odense og Stuttgart til Beauval. Efter mange anmodninger fra forskningsverdenen er koalitionen nu også åben for forskningscentre og universiteter, og Universitetet i Bergen i Norge er det første, der har sluttet sig til.

På andre kontinenter omfatter de første medlemmer Gorongosa-nationalparken i Mozambique og de 19 reservater i 11 lande, der forvaltes af African Parks, Puerto Rico Science Museum, São Paolo Zoo i Brasilien, Central Park Zoo i USA, Angkor Centre for Conservation of Biodiversity i Cambodja og Cape Town Aquarium i Sydafrika.

Koalitionen støttes også af 36 organisationer, herunder internationale, europæiske og nationale sammenslutninger af zoologiske haver, akvarier og botaniske haver, museumssammenslutninger, forskningsorganisationer, sammenslutninger af lokale myndigheder, bevaringsselskaber og NGO'er.

Europa-Kommissionen vedtog sidste år inden for rammerne af den europæiske grønne pagt EU's biodiversitetsstrategi, som har til formål at styre Europas biodiversitet mod genopretning inden 2030. Strategien omfatter en forpligtelse til at oprette et større EU-netværk af effektivt forvaltede beskyttede områder, der dækker 30 % af landområderne og 30 % af havområderne, og hvoraf en tredjedel af områderne er strengt beskyttede. Kommissionen arbejder i øjeblikket på vejledende kriterier for etableringen af områderne. Strategien er også et udtryk for Kommissionens ønske om at mobilisere alle værktøjer til eksterne foranstaltninger og internationale partnerskaber for at udvikle en ambitiøs ny FN-ramme for global biodiversitet. Kommissionen vil følge op på sin biodiversitetsstrategi med mange tiltag og initiativer. Dette vil omfatte en EU-skovstrategi, en EU-jordbundsstrategi, en handlingsplan mod ulovlig handel med vilde dyr og planter samt retligt bindende mål for naturgenopretning.

Baggrund

Forud for COP15 tog det politiske momentum til, hvilket resulterede i ledernes løfte til naturen (Leaders' Pledge for Nature) i september inden det første FN-topmøde om biodiversitet i tilknytning til FN's 75. Generalforsamling. I øjeblikket har 84 lande og Den Europæiske Union forpligtet sig til at vende tabet af biodiversitet inden 2030 med henblik på bæredygtig udvikling.

I sidste måned blev de udfordringer, som menneskeheden står over for som følge af tab af biodiversitet, klimaændringer og forurening, endnu en gang fremhævet i FN's Miljøprograms nye rapport "Making Peace with Nature", som medfinansieres af EU.

Interesserede institutioner kan kontakte ec-biodiversity-coalitionatec [dot] europa [dot] eu (ec-biodiversity-coalition[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detaljer

Publikationsdato
3. marts 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark