Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel23. oktober 2019Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Beskyttelse af personoplysninger - EU/USA

Kommissionen fremlagde onsdag den 23. oktober den tredje årlige evaluering af EU's og USA's værn om privatlivets fred...

Privacy Shield

Rapporten bekræfter, at USA fortsat sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger, der overføres under privatlivsskjoldet fra EU til deltagende virksomheder i USA. Siden den anden årlige evaluering er der sket en række forbedringer af skjoldets funktion samt udnævnelser til centrale tilsyns- og klageorganer, f.eks. ombudsmanden for privatlivsskjoldet. Da dette er skjoldets tredje anvendelsesår, lå evalueringens fokus på erfaringerne fra dets praktiske gennemførelse og dagligdags funktion. Ca. 5 000 virksomheder deltager i dag i denne ramme for databeskyttelse mellem EU og USA.

Blandt forbedringerne viser den tredje evaluering, at det amerikanske handelsministerium fører det nødvendige tilsyn på en mere systematisk måde, f.eks. gennem månedlig stikprøvekontrol af virksomheder for at bekræfte deres overholdelse af privatlivsskjoldets principper.

Håndhævelsen er blevet bedre, og USA's føderale handelskommission har truffet håndhævelsesforanstaltninger i forbindelse med privatlivsskjoldet i syv sager.

Et stigende antal EU-borgere gør brug af deres rettigheder under privatlivsskjoldet, og de relevante klagemekanismer fungerer godt.

Der er blevet udnævnt en fast ombudsmand, og de sidste to ledige poster i rådet for tilsyn med privatlivets fred og borgerlige rettigheder er blevet besat, hvilket betyder, at rådet nu for første gang siden 2016 er fuldt bemandet.

Kommissionen anbefaler imidlertid, at der træffes visse konkrete foranstaltninger for yderligere at sikre, at privatlivsskjoldet fungerer effektivt i praksis. Dette omfatter en acceleration af (gen)certificeringsprocessen for virksomheder, der ønsker at deltage, udvidelse af overholdelseskontrollen (herunder med hensyn til falske påstande om deltagelse i privatlivsskjoldet) og udvikling af yderligere vejledning til virksomheder, der beskæftiger sig med data vedrørende menneskelige ressourcer. Kommissionen forventer også, at den føderale handelskommission optrapper sine undersøgelser af overholdelsen af privatlivsskjoldets materielle krav og giver Kommissionen og EU's databeskyttelsesmyndigheder oplysninger om igangværende undersøgelser.

Baggrund

Afgørelsen om EU's og USA's værn om privatlivets fred blev vedtaget den 12. juli 2016, og ordningen for værnet om privatlivets fred trådte i kraft den 1. august 2016. Den giver beskyttelse af de grundlæggende rettigheder for alle personer i EU ved overførsel af deres personoplysninger til certificerede virksomheder i USA til kommercielle formål, samtidig med at den skaber juridisk klarhed for de virksomheder, der benytter sig af transatlantiske overførsler af oplysninger.

Kommissionen har forpligtet sig til årligt at evaluere ordningen for at vurdere, om den fortsat sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger. Den første og anden årlige evaluering fandt sted i henholdsvis september 2017 og oktober 2018.

Den 12. september 2019 lancerede generaldirektøren for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, Tiina Astola, sammen med USA's handelsminister, Wilbur Ross, drøftelserne med henblik på den tredje evaluering af EU-USA-privatlivsskjoldet (erklæring). Konklusionerne i denne rapport er baseret på møder med repræsentanter for alle tjenestegrene i den amerikanske regering med ansvar for privatlivsskjoldet, herunder det amerikanske handelsministerium, den føderale handelskommission, kontoret for direktøren for den nationale efterretningstjeneste og justitsministeriet, som fandt sted i Washington i september 2019. Konklusionerne bygger ligeledes på input fra en lang række interessenter, herunder fra virksomheder og NGO'er, der arbejder med privatlivets fred. Repræsentanter for EU's uafhængige databeskyttelsesmyndigheder deltog også i evalueringen. Der verserer i øjeblikket retssager ved Den Europæiske Unions Domstol om overførsel af data mellem EU og USA, som også kan have indvirkning på privatlivsskjoldet. Der blev afholdt en høring i juli 2019 i sag C-311/18 (Schrems II), og når Domstolen har afsagt sin dom, vil Kommissionen vurdere konsekvenserne for privatlivsskjoldet.

Detaljer

Publikationsdato
23. oktober 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark