Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel23. februar 2023Repræsentationen i Danmark

Bredbåndsforbindelser i EU

Kommissionen fremlægger nye initiativer, som danner grundlag for en omstilling af bredbåndsforbindelser i EU

Online

Kommissionen har fremlagt en række tiltag, der skal give alle borgere og virksomheder i hele EU adgang til gigabitkonnektivitet senest i 2030, jf. målene i Europas digitale årti, og muliggøre omstillingen af konnektivitetssektoren i EU.

De konnektivitetsinitiativer, der fremlægges i dag, består af følgende:

  • For det første har Kommissionen vedtaget et forslag til forordning om gigabitinfrastruktur, en forordning med forslag om nye regler, der skal gøre det muligt at foretage en hurtigere, billigere og mere effektiv udrulning af gigabitnet i hele EU.
  • For det andet har Kommissionen offentliggjort et udkast til enhenstilling om fremme af gigabitkonnektivitet, som søger at vejlede de nationale tilsynsmyndigheder om betingelserne for adgang til telekommunikationsnet, som ejes af operatører med en stærk markedsposition, for at tilskynde til hurtigere at afvikle gamle teknologier og fremskynde udrulningen af gigabitnet.
  • For det tredje har Kommissionen iværksat en sonderendehøring om konnektivitetssektorens og den dertil hørende infrastrukturs fremtid for at indhente synspunkter om, hvordan stigende krav til konnektivitet og teknologiske fremskridt kan påvirke den fremtidige udvikling og fremtidige behov.

Den fulde pressemeddelelse

Forordningen om gigabitinfrastruktur

Henstillingen om fremme af gigabitkonnektivitet

Spørgsmål & svar

Faktablad

Høring

 

Baggrund

EU har truffet foranstaltninger på en række områder for at forbedre konnektiviteten, hvilket giver betydelige socioøkonomiske fordele, stimulerer beskæftigelsen og jobmarkedet såvel som udviklingen af innovative produkter, tjenester og anvendelsesmuligheder for borgere og virksomheder i hele EU. Det har sat en stopper forroaminggebyrer på tværs af EU og lanceret WiFi4EU-ordningen, som har finansieret opførelsen af gratis wi-fi-hotspots i lokalsamfund i EU.

EU yder også finansiering, udvikler teknisk vejledning og samler eksperter til støtte for offentlige forvaltninger og virksomheder, der arbejder for at forbedre netværksdækningen og indføre5G-neti hele Europa. Kommissionen har vedtaget reviderede retningslinjer for statsstøtte til bredbåndsnet.  Den har iværksat et stort forskningsinitiativ til udvikling af 6G-net, "fællesforetagendet for intelligente net og tjenester", med henblik på at fastlægge strategien for og værktøjerne til at udvikle den teknologiske kapacitet til 6G-systemer.

Ambitionen for det digitale årti er, at alle europæiske husstande senest i 2030 har adgang til et gigabitnet, og at alle befolkede områder som minimum har adgang til net med 5G-kapacitet.

EU'sinvesteringsvenlige rammebestemmelser for telekommunikationsmarkederne er især fastsat i deneuropæiske kodeks for elektronisk kommunikation, henstillingen om relevante markeder fra 2020 ogkonnektivitetsværktøjskassen.

 

Detaljer

Publikationsdato
23. februar 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark