Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel23. januar 2019Repræsentationen i Danmark

Brexitforberedelser for EU's fiskeri...

Kommissionen har vedtaget to forslag, så det nødvendige beredskab er på plads til at afbøde de konsekvenser for EU's fiskeri, som et brexit uden aftale vil have!

Brexitforberedelser for EU's fiskeri...

På grund af den fortsatte usikkerhed i Det Forenede Kongerige om ratificeringen af udtrædelsesaftalen har Kommissionen i dag vedtaget to lovgivningsforslag for at bidrage til at afbøde de betydelige konsekvenser for EU's fiskeri, som et brexit uden aftale vil have.

Det er en del af Kommissionens igangværende arbejde med forberedelse og beredskabsplaner og vil bidrage til at sikre en fælles, koordineret EU-tilgang i et sådant scenarie.

Det første forslag går ud på at give fiskere og erhvervsdrivende fra EU-medlemsstater mulighed for at modtage kompensation fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for det midlertidige ophør af fiskeriaktiviteter. Det vil bidrage til at opveje noget af den virkning, som en pludselig lukning af britiske farvande for EU-fiskerfartøjer vil have i tilfælde af et brexit uden aftale.

Det andet forslag ændrer forordningen om bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder. Målet med dette forslag er at sikre, at EU kan give britiske fartøjer adgang til EU-farvande frem til udgangen af 2019 mod at EU-fartøjer får gensidig adgang til britiske farvande. Forslaget indeholder derudover en forenklet procedure for britiske fartøjers tilladelse til at fiske i EU-farvande og EU-fartøjers tilladelse til at fiske i britiske farvande, for så vidt Det Forenede Kongerige giver tilladelse hertil. Forslaget er begrænset til 2019 og tager udgangspunkt i aftalen af 17. og 18. december 2018 i Rådet for Landbrug og Fiskeri om fiskerimuligheder i 2019.

Disse forholdsregler kan ikke afhjælpe de generelle konsekvenser, i tilfælde af at der ikke bliver nogen aftale, og de kan ikke på nogen måde erstatte alle fordelene ved et EU-medlemsskab eller betingelserne i enhver overgangsperiode i henhold til udtrædelsesaftalen. De er begrænsede til de specifikke områder, hvor det er absolut nødvendigt at beskytte EU's væsentlige interesser, og hvor forberedelsesforanstaltningerne alene ikke er tilstrækkelige. Som hovedregel vil de være af midlertidig karakter og begrænset omfang, og de vil skulle vedtages ensidigt af EU.

De næste skridt

Forslagene er omfattet af den fælles beslutningsprocedure. Kommissionen samarbejder med Europa-Parlamentet og Rådet om at sikre vedtagelsen af forslagene til retsakter, således at de er trådt i kraft den 29. marts 2019.

Baggrund

Den 19. december 2018 offentliggjorde Kommissionen sin tredje meddelelse om forberedelserne til brexit, som gennemførte dens beredskabsplan, i tilfælde at der ikke kommer nogen aftale. Meddelelsen indeholder 14 foranstaltninger på en begrænset række områder, hvor det vil skabe store forstyrrelser for borgere og virksomheder i EU-27, hvis der ikke kommer nogen aftale. Disse områder omfatter bl.a. finansielle tjenesteydelser, lufttransport, told og klimapolitik.

Kommissionen har også offentliggjort 88 sektorspecifikke forberedelsesmeddelelser med henblik på at informere offentligheden om konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtrædelse, for så vidt der ikke foreligger en udtrædelsesaftale. De er tilgængelige på alle EU's officielle sprog. Kommissionen har også afholdt tekniske drøftelser med de 27 EU-lande om såvel generelle forberedelser som sektorspecifikke, juridiske og administrative forberedelsestiltag. De slides, der anvendes på disse tekniske seminarer, er tilgængelige online.

Kommissionen vil fortsætte med at gennemføre sin nødhandlingsplan i de kommende uger og vil overvåge behovet for supplerende tiltag samt fortsætte med at støtte medlemsstaterne i deres forberedelsesarbejde.

Detaljer

Publikationsdato
23. januar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark