Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel15. juli 2020Repræsentationen i Danmark

Coronavirus: Kommissionen styrker beredskabet forud for fremtidige udbrud af covid-19

Kommissionen har i dag fremlagt øjeblikkelige foranstaltninger til på kort sigt at styrke EU’s sundhedsberedskab med tanke på udbrud af covid-19.

kontaktopsporing

Kommissionen har fra begyndelsen af krisen koordineret udveksling af oplysninger og anbefalinger vedrørende sundhedstiltag og –foranstaltninger på tværs af grænserne. Det er essentielt, at Kommissionen og medlemsstaterne fortsat overvåger situationen og reagerer hurtigt, så det kan sikres, at spredningen af virusset kan inddæmmes og nye generelle nedlukninger kan undgås.

Kommissionens meddelelse i dag drejer sig primært om alle de tiltag, som er nødvendige for at styrke beredskabet, herunder testning og kontaktopsporing, forbedret overvågning af den offentlige sundhedstilstand, og udvidet adgang til medicinske modforholdsregler, medicin og medicinsk udstyr.

Meddelelsen indeholder en række vigtige tiltag for nationale myndigheder, Kommissionen og EU-agenturer:

  • Øget testdækning, kontaktopsporing og overvågning af de offentlige sundhedsmyndigheder, så klynger kan identificeres, så udbrud kan inddæmmes. Kommissionen foreslår også tiltag til at støtte mobilsporing og advarselsapps på tværs af grænserne i EU.
  • Sikring af sikker levering af personlige værnemidler, medicin og medicinsk udstyr gennem mekanismer som fælles nødindkøb og strategiske EU-lagre.
  • Opretholdelse af hurtig adgang til overladningskapacitet i det offentlige sundhedsvæsen, uden at glemme andre sundhedsområder, herunder gennem finansiel støtte til transport af lægehold og patienter fra en medlemsstat til en anden samt koordinering gennem EU’s civilbeskyttelsesmekanisme af udsendelse af nødlægehold og udstyr til lande, som anmoder herom.
  • Levering af målrettede og lokaliserede ikke-farmaceutiske forholdsregler på basis af forskning og evidens samt hurtig udveksling af oplysninger om genindførte foranstaltningers effektivitet.
  • Støtte til sårbare grupper, såsom de ældre, folk med eksisterende sygdomme og socialt udstødte, gennem udveksling af bedste praksis om test, pleje og behandling, herunder støtte af mental sundhed og psykosocial støtte.
  • Mindskelse af presset fra sæsoninfluenza for at afværge yderligere pres på sundhedssystemer, som allerede er under pres, gennem øgede vaccinedækning og andre foranstaltninger, såsom sikring af yderligere nationale indkøb af influenzavacciner.

Kollegiemedlemmer udtaler:

Margaritis Schinas, næstformand med ansvar for fremme af vores europæiske levevis, udtaler: "Vi ved nu mere om virusset, men det er vores pligt fortsat at være årvågne og forebyggende. De foranstaltninger, der fremlægges i dag, har til formål at imødegå eventuelle nye udbrud af covid-19. På grundlag af erfaringerne fra de seneste måneder agter vi at undgå improvisation, styrke vores beredskab på alle fronter, bevare det indre marked og dets vigtigste friheder og fremme vejen mod økonomisk og social genopretning i hele EU."

Stella Kyriakides, kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, udtaler: "Vi er kommet langt, siden covid-19-pandemien var på sit højeste, men virusset er stadig i omløb. Årvågenhed, beredskab og koordinering er absolut nødvendige elementer, hvis vi skal undgå generelle udbrud. I dag opfordrer vi til en stærk og fælles indsats for at beskytte vores borgere og vil støtte EU-landene i at gøre det. Det er vores ansvar at sikre, at vi er fuldt ud forberedt. Det er ikke tid til at sænke paraderne."

Detaljer

Publikationsdato
15. juli 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark