Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan18. oktober 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde 18/10-22

Strasbourg - Endelig dagsorden for mødet den 18. oktober 2022 om bl.a. Kommissionens arbejdsprogram for 2023, kritisk infrastruktur og energi

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Ursula von der Leyen, Kadri Simson and Mairead McGuinness on a new package of measures to address high energy prices and ensure security of supply

Dagsorden:

SAMORDNING AF POLITIKKER / INTERINSTITUTIONELLE FORBINDELSER OG FREMSYN

Kommissionens arbejdsprogram

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Kommissionens arbejdsprogram for 2023  - En Union, der står urokkeligt sammen - Læs mere...   

FREMME AF VORES EUROPÆISKE LEVEVIS / INDRE ANLIGGENDER    

  • Forslag til Rådets henstilling om en koordineret tilgang til en mere robust kritisk infrastruktur i Unionen - Læs mere...

SAMORDNING AF POLITIKKER / DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT / ENERGI

Energipakken - Læs mere... 

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Nødforanstaltninger på energiområdet – Fælles forberedelser, indkøb og beskyttelse af EU        
  • Forslag til Rådets forordning: Øget solidaritet gennem bedre koordinering af gasindkøb, udveksling af gas på tværs af grænserne og pålidelige prisbenchmarks    
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU-handlingsplan for digitalisering af energisystemet - Læs mere...    

Eventuelt        

  • Seneste udvikling i eksterne forbindelser
  • Kommissionens gennemførelsesafgørelse om anmodningen om registrering af det europæiske borgerinitiativ "Europæisk borgerinitiativ om veganske måltider" i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788        

 

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
18. oktober 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark