Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. december 2016Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 13. december 2016, der bl.a. handler om koordinering af sociale sikringsordninger i EU + bedre lovgivning, migration, servicepakke og det indre marked samt om...

Foto©istockphoto/Thinkstock

Dagsordenen:

Koordinering af Kommissionens politikker/Bedre regulering

  • Meddelelse fra Kommissionen: EU-lovgivningen: En bedre anvendelse giver bedre resultater
  • Interne retningslinjer: Opfølgning til meddelelsen: En bedre anvendelse giver bedre resultater

Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper/ Udenrigsanliggender/Sikkerhedspolitik

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet: Anden fremskridtsrapport om rammen for partnerskaber med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for migration

Euroen og den sociale dialog/Beskæftigelse, sociale anliggender, kompetencer og arbejdstagernes mobilitet

Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er

Strategi for det indre marked - servicepakken

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om henstillingerne om reform af reguleringen af de liberale erhverv
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et kort for europæiske tjenesteydelser og de relaterede administrative faciliteter
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv for så vidt angår den retlige og operationelle ramme for et kort for europæiske tjenesteydelser indført ved forordning … [forordningen om kortet for europæiske tjenesteydelser] og koordinering af bestemmelser vedrørende etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelsen af direktiv 2006/123/EF for så vidt angår tjenesteydelser i det indre marked og oprettelse af en notifikationsprocedure for tilladelsesordninger og egnethedskrav og om ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv for så vidt angår en proportionalitetstest før den nye regulering af erhverv vedtages

Diverse

  • Gruppefritagelsesforordningen på forsikringsområdet udløber

Detaljer

Publikationsdato
13. december 2016
Forfatter
Repræsentationen i Danmark