Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel26. april 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 26. april 2017 der handler en del om den sociale dimension i Europa inkl. sociale rettigheder, arbejdsliv og privatliv, arbejdstid samt om Ungran, Tyrkiet og Glyphosat...

Moede

Dagsorden:

KOORDINERING AF POLITIKKER/EUROEN OG DEN SOCIALE OG DEN SOCIALE DIALOG/BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD, KOMPETENCER OG ARBEJDSKRAFTENS MOBILITET

KOORDINERING AF POLITIKKER/EUROEN OG DEN SOCIALE OG DEN SOCIALE DIALOG/BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD, KOMPETENCER OG ARBEJDSKRAFTENS MOBILITET/RETLIGE ANLIGGENDER, FORBRUGERE OG LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER

Den europæiske søjle for sociale rettigheder

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Oprettelse af en europæisk søjle for sociale rettigheder
 • Forslag til en interinstitutionel erklæring om den europæiske søjle for sociale rettigheder
 • Kommissionens anbefaling om den europæiske søjle for sociale rettigheder
 • Høringsdokument: Første del af en høring af arbejdsmarkedets parter, som afholdes i henhold til artikel 154 i TEUF, om muligheden for en revision af direktivet om den skriftlige erklæring (91/533/EØF) i forbindelse med den europæiske søjle for sociale rettigheder
 • Høringsdokument: Første del af en høring af arbejdsmarkedets parter, som afholdes i henhold til artikel 154 i TEUF, om muligheden for et tiltag, der inden for rammerne af den europæiske søjle for sociale rettigheder skal gøre det lettere for alle arbejdstagere uanset jobtype at få adgang til social beskyttelse

Balance mellem arbejdsliv og privatliv

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Et initiativ til fremme af balancen mellem arbejdslivet og privatlivet for forældre og omsorgspersoner
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om balancen mellem arbejdslivet og privatlivet for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU

Tilrettelæggelse af arbejdstiden

 • Meddelelse fra Kommissionen om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden
 • Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om medlemsstaternes gennemførelse af direktiv 2003/88/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

Andet

 • Forholdet til Tyrkiet: sidste nyt
 • Juridiske og politiske spørgsmål vedrørende Ungarn - Fakta-side og tale...
 • Glyphosat: seneste nyt

Detaljer

Publikationsdato
26. april 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark