Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. maj 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 24. maj 2017 handler bl.a. om budget 2018, solidaritetskorps, uddannelse, Grækenland og forsvar...

Moede

Dagsorden:

KOORDINERING AF POLITIKKER/BUDGET OG MENNESKELIGE RESSOURCER

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om konsekvenserne for EU’s budget for 2018 og fremover af en eventuel manglende vedtagelse af midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020
  • Kommissionens overslag for 2018 (forberedelse af budgetforslaget for 2018)
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2018 til udbetaling af forskud
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af de aktuelle migrations-, flygtninge- og sikkerhedsproblemer

BUDGET OG MENNESKELIGE RESSOURCER/UDDANNELSE, KULTUR, UNGE OG SPORT

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den juridiske ramme for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013 og (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013

EUROEN OG DEN SOCIALE DIALOG/VÆKST, BESKÆFTIGELSE, INVESTERINGER OG KONKURRENCEEVNE/BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD, KOMPETENCER OG ARBEJDSKRAFTENS MOBILITET/UDDANNELSE, KULTUR, UNGE OG SPORT

  • Forslag til Rådets henstilling om sporing af nyuddannede
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En ny EU-strategi for videregående uddannelser
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Udvikling af skolerne og uddannelse af højeste kvalitet skal sikre en god start i livet

VÆKST, BESKÆFTIGELSE, INVESTERINGER OG KONKURRENCEEVNE/UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK/DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV’ER

  • Drøftelse med det formål at udarbejde et oplæg om fremtiden for det europæiske forsvar inden for rammerne af opfølgningen på hvidbogen om Europas fremtid - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
24. maj 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark