Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. juni 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsordenen for Kommissionens møde tirsdag den 13. juni 2017 handler bl.a. om Tyrkiet-aftalen, migration, omfordeling og genbosætning, grænse- og kystvagt, markedsinfrastruktur, Eurogruppen og Brixit...

Foto©hemera/Thinkstock

Dagsorden:

KOORDINERING AF POLITIKKER/GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG RETSSTATSPRINCIPPET/UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK/MIGRATION, INDENRIGSANLIGGENDER OG UNIONSBORGERSKAB - Læs mere...

  • Den sjette rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om fremskridtene i gennemførelsen af EU-Tyrkiet-erklæringen
  • Den fjerde statusrapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om rammen for partnerskaber med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for migration
  • Den trettende rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om omfordeling og genbosætning
  • Den fjerde rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om operationaliseringen af den europæiske grænse- og kystvagt

INTERINSTITUTIONELLE FORBINDELSER/BUDGET

  • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten: Den Årlige Forvaltnings- og Resultatrapport for EU-Budgettet for 2016

EUROEN OG DEN SOCIALE DIALOG/FINANSIEL STABILITET, FINANSIELLE TJENESTEYDELSER OG KAPITALMARKEDSUNIONEN/VÆKST, BESKÆFTIGELSE, INVESTERINGER OG KONKURRENCEEVNE

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændringer af forordningen om europæisk markedsinfrastruktur (EMIR) - Læs mere...

Andet

  • Eurogruppen's møde torsdag d. 15. juni
  • Brexit
  • Mobilkommunikation: endeligt ophør af anvendelsen af roamingtakster inden for EU

Detaljer

Publikationsdato
13. juni 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark