Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. juli 2017Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 12. juli 2017 handler bl.a. om Brexit og Grækenland...

Foto©hemera/Thinkstock

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker

  • Status på forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om udtræden af Den Europæiske Union - Læs mere...

Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper/Euroen og den sociale dialog/Beskatning og told

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om import af kulturgenstande - Læs mere...

Euroen og den sociale dialog/Økonomiske og finansielle anliggender

Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er/Regionalpolitik/Uddannelse, kultur, unge og idræt/Forskning, videnskab og innovation

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Styrkelse af innovation i Europas regioner - mod en modstandsdygtig, inklusiv og bæredygtig vækst på lokalt plan

Diverse

Detaljer

Publikationsdato
12. juli 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark