Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel11. oktober 2017Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 11. oktober handler om Bankunionspakken og budget-2017...

seminar-03102017-web.jpg

Dagsorden:

Euroen og Den sociale dialog

Bankunionspakken - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om fuldførelsen af bankunionen - KOM(2017)592
  • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om den fælles tilsynsmekanisme oprettet ved forordning (EU) nr. 1024/2013

Diverse

  • Status over gennemførelsen af 2017-budgettet den 30. september 2017

Detaljer

Publikationsdato
11. oktober 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark