Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel11. april 2018Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 11. april 2018 handler bl.a. om fødevaresikkerhed og forbrugermuligheder samt om Polen...

Margarethe Verstager og Valdis Dombrovskis

Dagsorden:

Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper/Retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om nye aftalebetingelser for forbrugerne
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU med henblik på at sikre en mere effektiv anvendelse og modernisering af EU's forbrugerlovgivning
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kollektive søgsmål vedrørende beskyttelse af kollektive forbrugerinteresser og ændring af direktiv 2009/22/EF

Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Sundhed og fødevaresikkerhed

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemsigtigheden og bæredygtigheden af EU's risikovurderingsmodel i fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) 178/2000 [om den generelle fødevarelovgivning], direktiv 2001/18/EF [om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer], forordning (EF) 1829/2003 [om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer], forordning (EF) 1831/2003 [om fodertilsætningsstoffer], forordning (EF) 2065/2003 [om røgaromaer], forordning (EF) 1935/2004 [om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer], forordning (EF) 1331/2008 [om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer], forordning (EF) 1107/2009 [om plantebeskyttelsesmidler] og forordning (EU) 2015/2283 [om nye fødevarer] - Læs mere...

Diverse

  • Den seneste udvikling vedrørende retsstatsprincippet i Polen

Detaljer

Publikationsdato
11. april 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark