Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel23. maj 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 23. maj 2018 handle bl.a. om forårspakken og landespecifikke henstillinger, plastprodukter og miljøet samt om 2019-budgettet og OLAF...

Dagsorden for Kommissionens møde

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker/Euroen og social dialog/Beskæftigelse,
sociale anliggender, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet/Økonomi og finans

Det europæiske semester 2018 - Forårspakken - Læs mere...

Situationen for 6 medlemsstater:

  • Kommissionens henstillinger til Rådets henstillinger for så vidt angår medlemsstaternes nationale reform- og stabilitetsprogrammer eller konvergensprogrammer
  • Afgørelser inden for rammerne af stabilitets- og vækstpagten

Koordinering af Kommissionens politikker/Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Miljø

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindskelse af visse plastprodukters indvirkning på miljøet (bliver fremlagt mandag den 28. maj)

Budget og menneskelige ressourcer

Kommissionens budgetoverslag for budgetåret 2019:
(forberedelse af 2019-budgettet)

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2019 til udbetaling af forskud - Læs mere...
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler samt forlængelsen af støtteprogrammet for strukturreformer
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) for så vidt angår samarbejde med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's undersøgelser - Læs mere...

Konkurrence

  • Kommissionens afgørelse om en procedure i henhold til artikel 102 i TEUF og artikel 54 i EØS-aftalen

Diverse

Detaljer

Publikationsdato
23. maj 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark