Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel17. december 2019Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsordenen for Kommissionens møde tirsdag den 17. december 2019 handlede bl.a. om det europæiske semester og efterårspakken, konferencen om Europas fremtid samt om brexit...

Janusz Wojciechowski og Margrethe Vestager

Dagsorden:

En økonomi, der tjener alle/Økonomi/Beskæftigelse og sociale rettigheder

Det europæiske semester – efterårspakken (den politiske del)- Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: Den årlige strategi 2020 for en bæredygtig vækst
  • Kommissionens henstillinger til Rådets henstillinger om den økonomiske politik i euroområdet
  • Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Rapport om varslingsmekanismen 2020
  • Forslag til Kommissionen og Rådets fælles rapport om beskæftigelse, som er ledsagedokument til Kommissionens meddelelse om den årlige strategi 2020 for en bæredygtig vækst

Koordinering af Kommissionens politikker/Demokrati og demografi

  • Orienterende debat: Konferencen om Europas fremtid

Andet

  • Kommissionens afgørelse om antageligheden af et borgerinitiativ kaldet ”Stop Finning – Stop the Trade” (Forbyd fjernelse af hajfinner – Forbyd handelen) - Læs mere...
  • Michel Barnier redegør for den seneste udvikling vedrørende Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

Detaljer

Publikationsdato
17. december 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark