Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan2. december 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 2. december 2020, handler bl.a. om EU-USA-samarbejde, handlingsplanen for demokrati, medie-handlingsplanen, chartret om grundlæggende rettigheder, digitalisering af retsvæsenet samt om..

Nicolas Schmit, Paolo Gentiloni, Didier Reynders og Ursula von der Leyen

Dagsorden:

 

Koordinering af Kommissionens politikker/Udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/Et stærkere Europa i verden

  • Fælles meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet: En ny EU-USA dagsorden for global forandring - Læs mere...

Værdier og gennemsigtighed

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En europæisk handlingsplan for demokrati - Læs mere...

Et Europa klar til den digitale tidsalder/Værdier og gennemsigtighed

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Europas medier i det digitale årti: En handlingsplan til støtte af genopretning og omstilling - Læs mere...

Værdier og gennemsigtighed/Retlige anliggender

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Strategi til styrkelse af anvendelsen af EU’s charter om grundlæggende rettigheder - Læs mere...
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Digitalisering af retsvæsenet i Den Europæiske Union – en værktøjskasse med muligheder - Læs mere...
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et computeriseret kommunikationssystem i grænseoverskridende civil- og strafferetlige sager (e-CODEX-systemet) og ændring af forordning (EU) 2018/1726 - Læs mere...

Fremme af vores europæiske levevis/Sundhed og fødevaresikkerhed

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Sikkerhed overfor covid-19 gennem vinteren - Læs mere...

Andet

  • Seneste udvikling i forbindelse med adskillige aktuelle emner
  • Seneste udenrigspolitiske udviklinger
  • Kommissionens svar på en beslutning i Europa-Parlamentet i henhold til artikel 225 i TEUF

 

Detaljer

Publikationsdato
2. december 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark