Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan8. juni 2021Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 8. juni 2021 handler om EU-regnskabet for 2020 og budget-2022...

Ursula von der Leyen

 

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker/Budget og menneskelige ressourcer

  • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten: Den årlige forvaltnings- og resultatrapport – regnskabsåret 2020 - Læs mere...
  • Overslag fra Kommissionens side 2022 (udarbejdelse af budgetforslaget for 2022) - Læs mere...

Værdier og gennemsigtighed

  • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om de fremskridt, der er gjort i Rumænien inden for rammerne af mekanismen for samarbejde og kontrol - Læs mere...

Andet

  • Seneste udenrigspolitiske udviklinger
  • Kommissionens svar på en beslutning truffet af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 225 i TEUF
  • Kommissionens afgørelse i form af en skrivelse (første trin) om anmodningen om registrering af det europæiske borgerinitiativ "Ensuring Common Commercial Policy conformity with EU Treaties and compliance with international law" (Sikring af, at den fælles handelspolitik er i overensstemmelse med EU-traktaterne og overholder international ret)

Detaljer

Publikationsdato
8. juni 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark