Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan6. juli 2021

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 6. juli 2021 handlede bl.a. om strategien til finansiering af omstillingen til en bæredygtig økonomi og grønne obligationer...

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 06/07/2021

Dagsorden:

En økonomi, der tjener alle/Finansielle tjenesteydelser - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om strategien til finansiering af omstillingen til en bæredygtig økonomi
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU’s grønne obligationer


Andet

  • Seneste udenrigspolitiske udviklinger

 

Detaljer

Publikationsdato
6. juli 2021