Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan27. oktober 20211 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 27. oktober 2021 der bl.a. handler om kapitalkravslovgivningen og Basel III...

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 27/10/2021Dagsorden:

En økonomi, der tjener alle/Finansielle tjenesteydelser/Retlige anliggender

Basel III-pakken - Læs mere...

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 575/2013 og direktiv 2014/59/EU for så vidt angår tilsynsmæssig behandling af globalt systemisk vigtige grupper af institutioner med en MPE-afviklingsstrategi (multiple point of entry) og en metodologi for indirekte tegning af instrumenter, der er relevante for opfyldelsen af mindstekrav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU)575/2013 for så vidt angår krav til kreditrisiko, kreditværdijustering, operationel risiko, markedsrisiko samt i forbindelse med outputniveauet
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/36/EU for så vidt angår kontrolbeføjelser, sanktioner, filialer i tredjelande samt miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, og ændring af direktiv 2014/59/EU

Andet

  • Kommissionens afgørelse på anmodningen om registrering af det europæiske borgerinitiativ "WinItOnThePitch" (foreløbig vurdering)
  • Kommissionens gennemførelsesafgørelse på anmodningen om registrering af det europæiske borgerinitiativ "Call to Action – environmental protection in all policies" (Opfordring til handling – Inddrag miljøbeskyttelse i alle politikker) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
27. oktober 2021