Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan8. december 2021Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 8. december 2021 der bl.a. handler om arbejdsvilkår, Social økonomi, læring og beskæftigelsesegnethed, økonomisk tvang, hadefuld tale og hadforbrydelser samt om politisamarbejde...

Weekly meeting of von der Leyen Commission, 08/12/2021Dagsorden:
 

Et Europa klar til den digitale tidsalder/En økonomi, der tjener alle/Fremme af vores europæiske levevis/Innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge/Beskæftigelse og sociale rettigheder

Pakke om arbejdsvilkår - Læs mere...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget: Bedre arbejdsvilkår for et styrket socialt Europa: Fuld udnyttelse af alle fordelene ved digitalisering for fremtidens arbejde
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene i platformsarbejde

 

Social økonomi:

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget: Opbygge en økonomi, der tjener befolkningen: en handlingsplan for den sociale økonomi - Læs mere...

 

Pakke om læring og beskæftigelsesegnethed - Læs mere...

 • Forslag til Rådets henstilling om en europæisk tilgang til mikroeksamensbeviser for livslang læring og beskæftigelsesegnethed
 • Forslag til Rådets henstilling om individuelle læringskonti

 

En økonomi, der tjener alle/Handel

Pakke om økonomisk tvang - Læs mere...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om foranstaltninger, som ligger inden for Kommissions beføjelser og som Kommissionen, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økonomisk tvang fra tredjelande, kan vedtage, når den fastslår, at Unionen træffer foranstaltninger som reaktion på og for at modvirke en foranstaltning om økonomisk tvang fra et tredjeland
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionen og dets medlemsstater mod økonomisk tvang fra tredjelande

 

Værdier og gennemsigtighed/Retlige anliggender/Ligestilling

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Et mere inklusivt og beskyttende Europa: Optagelse af hadefuld tale og hadforbrydelser på listen over strafbare handlinger i EU - Læs mere...

 

Fremme af vores europæiske levevis/Indre anliggender

Sikkerhedsunionspakken - Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om automatiseret dataudveksling i forbindelse med politisamarbejde (“Prüm II”), og ændring af Rådets afgørelse 2008/615/RIA og 2008/616/RIA og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726, 2019/817 og 2019/818
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om informationsudveksling mellem medlemsstaters retshåndhævende myndigheder, og ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA
 • Forslag til Rådets henstilling om politisamarbejde

 

Andet

 • Seneste udvikling i udenrigsanliggender
 • Kommissionens svar i henhold til artikel 225 i TEUF på en af Europa-Parlamentets beslutninger

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
8. december 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark